Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος

Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος

14

 Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος
Πηγή: Midday Express, 3/7/2007 10:19:28 πμ


 
Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα Πράσινη Βίβλος (Η προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος – επιλογές δράσης για την Ε.Ε.) που αφορά την αλλαγή του κλίματος και μέσω της οποίας προτείνονται νέα μέτρα προσαρμογής στην τρέχουσα και μελλοντική αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να αμβλύνει τις δυσμενείς συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους πληθυσμούς, την οικονομία και το περιβάλλον.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει συγκεκριμένα στην συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, δεδομένου ότι πέραν του ορίου αυτού, αυξάνονται γεωμετρικά οι κίνδυνοι μη αναστρέψιμων και, ενδεχομένως, καταστροφικών πλανητικών αλλαγών. Και όμως, σε πολλά μέρη του κόσμου έχει ήδη χρειαστεί να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κατά 0,76°C αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, ενώ εάν διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις, η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8° ως 4°C στον αιώνα που διανύουμε.


Ακόμη και η κατά 2°C άνοδος της θερμοκρασίας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και η Ευρώπη δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστη. Η Ευρώπη έχει ήδη γνωρίσει, τον παρελθόντα αιώνα, άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1°C περίπου, δηλαδή ταχύτερη από ό,τι ο παγκόσμιας μέσος όρος, και οι επιπτώσεις είναι σαφώς μετρήσιμες. Για παράδειγμα, οι παγετώνες λιώνουν και τα χιονοδρομικά κέντρα που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο κινδυνεύουν να κλείσουν. Η νότια Ευρώπη προβλέπεται να γνωρίσει μεγαλύτερες ξηρασίες και μπορεί να καταστεί υπερβολικά θερμή για θερινές διακοπές. Το κύμα καύσωνα του καλοκαιριού του 2003 ευθύνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για 70.000 πρώιμους θανάτους.


Η περαιτέρω λοιπόν αλλαγή του κλίματος θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης, καθώς και σε όλα σχεδόν τα στρώματα της κοινωνίας και τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοπονίας, της αλιείας, του τουρισμού και της υγείας. Οι παράκτιες περιοχές, οι χαμηλού υψομέτρου εκβολές και οι πυκνοκατοικημένες κοιλάδες ποταμών ενδέχεται να πληγούν ιδιαίτερα από συχνότερες καταιγίδες και πλημμύρες. Επίσης, η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών, ακόμη και σε γειτονικές περιοχές.


Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp_impacts.htm