Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Β΄ βαθμιας για εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής

Πρόσκληση από τη Διεύθυνση Β΄ βαθμιας για εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής

17

           Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των  κλάδων  ΠΕ16.01 Μουσικής (Πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών Πανεπιστημίων), ΠΕ 16.02 (Πτυχιούχοι τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου) και ΤΕ 16 (πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Ωδείων) να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, δήλωση για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των δημοσίων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, καθώς και για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά σχολεία για το σχολικό έτος 2007 – 2008.
 Επίσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εμπειροτέχνες ιδιώτες να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 6-7-2007μέχρι 13/7/ 2007.
         Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών , οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στα γραφεία μας και στη διεύθυνση Πολυτεχνείου 13 – 4ος όροφος και ώρες 10:00 π.μ. με 13:00.    
                                       
                                                                                       Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης


                                                                                            Παύλος Καλογεράκης