Αρχική Νέα Οικονομία Χιώτες δικαιούχοι στο πρόγραμμα “Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Κατεύθυνσης”

Χιώτες δικαιούχοι στο πρόγραμμα “Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Κατεύθυνσης”

95

     Όπως έκανε γνωστό η Διεύθνση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το πέρας των εργασιών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συστάθηκε και συνεδρίασε στα πλαίσια του Καθεστώτος Ενίσχυσης του Μέτρου 1.1 του Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006 <<Ενίσχυση των Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Κατεύθυνσης)>>, 4ης περιόδου υποβολής, ανακοινώθηκαν οι καταστάσεις των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων που για το Νομό μας είναι οι παρακάτω:
 
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
1) Βιτάκη Βιργινία του Νικολάου
2) Μπαχά Ευθυμία του Δημητρίου
3) Χριστάκη Μαρία του Λεωνίδα
4) Στάμαργα Ευτέρπη του Παναγιώτη
 
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:
1) Κάμπουρα Αναστασία του Δημητρίου
 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ:
1) Βώλος Αργύριος του Γεωργίου
 
Οι πλήρεις καταστάσεις ευρίσκονται αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου (Βάμβα 1) για κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Από το Γραφείο Τύπου της Ν. Α. Χίου