Αρχική Νέα Τοπικά Επιστολή Νομάρχη στην υπουργό Παιδείας- διαμαρτυρία για την πρόθεση Τμήματος Τουρισμού στο...

Επιστολή Νομάρχη στην υπουργό Παιδείας- διαμαρτυρία για την πρόθεση Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

16

Αξιότιμη κ. Υπουργέ
Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε, στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, προτίθεστε να φέρετε προς συζήτηση το θέμα ίδρυσης Σχολής Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Υπενθυμίζω ότι με παλιότερες επιστολές μας καθώς και με σχετικές αποφάσεις των τοπικών φορέων, είχαμε ταχθεί υπέρ της ίδρυσης Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει απόφαση η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας έχει κατατεθεί πλήρης μελέτη βιωσιμότητας ενός τέτοιου Τμήματος, ενώ έχουν εκτεθεί αναλυτικά τα επιχειρήματα που συνηγορούν για την ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Χίο (υποδομές, προσωπικό, εμπειρία, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τουρισμού).
Θεωρούμε ότι η αιφνιδιαστική συζήτηση της ίδρυσης Σχολής Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τονίζει στην επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας ο Νομάρχης Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης, ακυρώνει την όποια προοπτική ουσιαστικού διαλόγου και αντικειμενικής λήψης αποφάσεων. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αποσύρετε το θέμα από την ημερήσια διάταξη του Ε.ΣΥ.Π.
Σε περίπτωση λήψης απόφασης που θα αγνοεί τα επιχειρήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προτιθέμεθα, σε συνεργασία με το σύνολο των τοπικών φορέων να φέρουμε το θέμα σε έκτακτο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου θα λάβουμε και αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας της Χίου. 
 
  
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ