Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή: Απροετοίμαστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της...

Ευρωβουλή: Απροετοίμαστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας

5

 Το σημαντικό πρόβλημα της λειψυδρίας στα ελληνικά νησιά έθεσε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης.
Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής επεσήμανε τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της έλλειψης νερού ιδίως εν όψει του καλοκαιριού και ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα καθώς και για την ενδεχόμενη πρόθεση της Επιτροπής να χαράξει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής για την αντιμετώπιση του υδρολογικού ισοζυγίου των νησιών.

Ωστόσο, στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας ανέφερε ότι, παρόλο που η έκταση και ο αντίκτυπος της λειψυδρίας σε οικονομικές δραστηριότητες έχουν αναλυθεί, οι λύσεις που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή για την αντιμετώπισή τους θα εκτεθούν σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2007. Αναφορικά δε, με τα μέτρα που η επιτροπή προτίθεται να λάβει, ο κ. Δήμας εμμέσως παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς παρέπεμψε στις τοπικές αρχές για τη λήψη μέτρων. Εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας προτείνεται  η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της ζήτησης καθώς και τον καθορισμό σωστής ενδεικτικής τιμής του νερού, χωρίς να προτείνονται  περαιτέρω μέτρα για το ζήτημα.


Επιπλέον, και αναφορικά με τη χάραξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου στρατηγικής για την αντιμετώπιση του υδρολογικού ισοζυγίου των νησιών, ο κ. Δήμας υποστήριξε ότι στην οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη διαχείριση των υδάτων, ενώ η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές αρχές συμμετέχουν ήδη στις πραγματοποιούμενες επαφές για το θέμα στο Φόρουμ των Ενδιαφερομένων Μερών που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο Φόρουμ δεν έλαβε μέρος και δεν κατέθεσε προτάσεις κανένας ελληνικός φορέας, κρατικός ή ιδιωτικός.


Τέλος ο Επίτροπος επεσήμανε ότι η ανταλλαγή πείρας και η προώθηση ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας έχουν ενταχθεί στο έργο που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής εφαρμογής για την οδηγία πλαίσιο. Για το θέμα της αφαλάτωσης ως μέτρο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ο κ. Δήμας απέφυγε να λάβει συγκεκριμένη θέση, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι θα πρέπει να εξετάζεται ως εναλλακτική συμπληρωματική λύση μετά την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και σε συνδυασμό με την εκτίμηση πιθανών οικολογικών επιπτώσεων όπως η άλμη που δημιουργείται και η ενεργειακή επιβάρυνση.