Αρχική Νέα Οικονομία Κοινή πορεία Νηρέα – Marine Farms με στόχο την αγορά της Ισπανίας

Κοινή πορεία Νηρέα – Marine Farms με στόχο την αγορά της Ισπανίας

13

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ του επενδυτικού ενδιαφέροντος της Νηρεύς και της νορβηγικής Marine Farms -στην οποία η ελληνική εταιρεία μετέχει με 33,34%, έχει τεθεί η ισπανική αγορά, όπου οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν επιθετικές ενέργειες.


Ήδη η Marine Farms σε ανακοινώσεις της στο Χρηματιστήριο του Όσλο γνωστοποίησε ότι μέσω θυγατρικών της κατέληξε στην εξαγορά της Blue & Green και στην υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ενεργητικού και των αποθεμάτων της CIM Delta del Vinalopo. Την ίδια στιγμή η Νηρεύς, στοχεύοντας στην ίδια αγορά, μελετά ανάλογες κινήσεις και ειδικότερα το ενδεχόμενο εξαγορών τοπικών παραγωγικών μονάδων, ώστε να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της στην Ισπανία.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νηρεύς, Αρ. Μπελές.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες της Νηρεύς με αυτές της Marine Farms επιδιώκεται να είναι συντονισμένες, δεδομένης της πρόθεσης των διοικήσεων της ελληνικής και της νορβηγικής εταιρείας να χαράξουν κοινή στρατηγική ανάπτυξης στις ξένες -ευρωπαϊκές ή άλλες- αγορές, ώστε να μην υπάρξουν επενδυτικές αλληλοεπικαλύψεις.

Σημειώνεται ότι μετά τη συμμετοχή της στη Marine Farms, η Νηρεύς ισχυροποίησε τη θέση της στη διεθνή αγορά ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ στις αρχές το καλοκαιριού αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την εξέλιξη των μεγεθών του ομίλου κατά το 2007. Στο γεγονός αυτό δεν θα συμβάλει μόνο η ενοποίηση των μεγεθών της με τη νορβηγική εταιρεία – με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, αλλά και η ενοποίηση της Kego [KEGr.AT]  με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης.


Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, οι ενοποιημένες πωλήσεις της Νηρεύς για το 12μηνο του 2007 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 244,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 51,2% σε σχέση με την περυσινή εταιρική χρήση. Επίσης τα EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 58,6% στα 44,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων κατά 83,7% στα 28,1 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά από φόρους κατά 157,3% στα 22,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 74,4% στα 15,7 εκατ. ευρώ, πάντα έναντι της χρήσης του 2006.


Στην Kego


Στο 22,664% διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Νηρεύς Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Kego A.E., μετά την αγορά 7.130 μετοχών της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2007.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 21/08/2007