Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αιτήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

10

Ως τις 10 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.