Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον oikologio.gr -δικτυακός τόπος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δράσης

oikologio.gr -δικτυακός τόπος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δράσης

41

Το oikologio.gr (δικτυακός τόπος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και δράσης) συγκεντρώνει ανεξάρτητες πρωτοβουλίες πολιτών επ’ αφορμή της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής που υπέστη η Ελλάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού.


Στόχος και προσπάθεια όλων όσων συμμετέχουν είναι η αφύπνιση δραστηριοποίηση όλων των πολιτών όσον αφορά σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας βελτίωσης καθώς και συλλογή χρήσιμων πληροφοριών επιστημονικού, νομικού  ή άλλου ενδιαφέροντος που αφορούν το περιβάλλο.


Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στις προσπάθειές μας, επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα και φόρμα συλλογής υπογραφών (έντυπα για δημοσίευση) που απευθύνονται σε όλους τους Ελληνες.


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη στήριξή σας


Με εκτίμηση,


 Oikologio.gr