Αρχική Νέα Οικονομία Επιχειρηματικά σεμινάρια από την ΕΝΑ Χίου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» & «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...

Επιχειρηματικά σεμινάρια από την ΕΝΑ Χίου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» & «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ»

44

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
Εισηγητής: Δρ. Μπέλλος Ευάγγελος
Συνεργάτης PLANNING A.E.


ΧΙΟΣ, 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ»


Το Επιχειρηματικό Σεμινάριο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» σκοπό έχει την αναζήτηση,  εντοπισμό και ακολούθως την ανάλυση των προβλημάτων που πιθανά παρουσιάζονται στις παραγωγικές μονάδες των επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτή σε σχέση με τα παραγωγικά προβλήματα δεν περιορίζεται στην ευκαιριακή και πρόσκαιρη επίλυση των ζητημάτων. Θα προσεγγιστούν θέματα όπως οι επιχειρηματικές στρατηγικές, η επιλογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, οι αποφάσεις για τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, η δυναμικότητα και η θέση εγκατάστασης του παραγωγικού συστήματος και γενικότερα θέματα που συνεπάγονται τη δέσμευση σημαντικών πόρων και επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την απόδοση και αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.
Μέσω του Σεμιναρίου ο εισηγητής θα προσπαθήσει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις προτείνοντας ένα συνδυασμό στρατηγικών που σχετίζονται τόσο με τη σύγχρονη και στρατηγική διαχείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων όσο και με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, με τελικό σκοπό πάντοτε την παραγωγή κέρδους, μέσω της παροχής ποιοτικών αλλά ποτέ ζημιογόνων για την επιχείρηση προϊόντων.
Ειδικότερα θα μεταφερθεί η εμπειρία από υπάρχουσες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνοντας έτσι χρήσιμες συμβουλές σε όσους παρακολουθήσουν την κλινική για την εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνολογιών στο δικό τους επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον (ΦΑΣΗ Α). Παράλληλα θα υπάρξει επίσης και χρόνος για εξατομικευμένες παρεμβάσεις όπου ο εκπαιδευτής θα προσφέρει χρήσιμες συμβουλές, σε προσωπικό επίπεδο, για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους (ΦΑΣΗ Β).

Το Επιχειρηματικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί τις ακόλουθες ώρες: 09:00 έως 14:00 (ΦΑΣΗ Α) και 17:00 έως 20:00 (ΦΑΣΗ Β).
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης.


«ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ»


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Στέλεχος PLANNING A.E.


ΧΙΟΣ, 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Γ. ΚΑΛΟΥΤΑΣ»


Το Επιχειρηματικό Σεμινάριο «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – LOGISTICS,  Χονδρεμπορικού Εμπορίου, Διανομές, Super Markets και γενικά επιχειρήσεις που διαχωρίζονται (αποθηκεύουν & διανέμουν) μεγάλοι όγκοι Α΄ υλών εμπορευμάτων ή/και προϊόντων. Ο εκπαιδευτής (συντονιστής της κλινικής) θα παρουσιάζει τους Βασικούς Παραγόντες που επηρεάζουν τη χωροθέτηση και το σχεδιασμό των αποθηκευτικών υποδομών καθώς και των νέων τεχνολογιών που παρέχονται στα Αποθηκευτικά Συστήματα και τους Αυτοματισμούς των Αποθηκευτικών Λειτουργιών. Κατά τη διάρκεια της κλινικής θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης και πρακτικές τόσο από τον ελληνικό όσο και από το διεθνή χώρο. Ειδικότερα θα μεταφερθεί η εμπειρία από υπάρχουσες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνοντας έτσι χρήσιμες συμβουλές σε όσους παρακολουθήσουν την κλινική για την εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνολογιών στο δικό τους επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα θα υπάρξει επίσης και χρόνος για εξατομικευμένες παρεμβάσεις όπου ο εκπαιδευτής θα προσφέρει χρήσιμες συμβουλές, σε προσωπικό επίπεδο, για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευόμενους.


Το Επιχειρηματικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί τις ακόλουθες ώρες: 09:00 έως 14:00 (ΦΑΣΗ Α) και 17:00 έως 20:00 (ΦΑΣΗ Β).
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης.


* Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 04/10/2007 στα γραφεία της ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Πληροφορίες / Αποστολή Δελτίων Συμμετοχής: ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. – Μεννή Αγγέλα, Τηλ: 2271 0 44830, ΦΑΞ: 2271 0 81330, Email: enachios@otenet.gr & aMenni@chios.gr.