Αρχική Νέα Οικονομία Επιμελητήριο Χίου: ζητά αύξηση κονδυλίων για Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Επιμελητήριο Χίου: ζητά αύξηση κονδυλίων για Γυναικεία επιχειρηματικότητα

9


Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας», ζητά το Επιμελητήριο Χίου. Σχετικό έγγραφο απευθύνει προς τον πρόεδρο ΕΟΜΜΕΧ Γεώργιο Σουρλά, ο πρόεδρος Αντώνης Ζαννίκος.
«Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού σας, πληροφορηθήκαμε τη μεγάλη αντοπίκριση, που έτυχε το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Γυνααικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» από τις γυναίκες επιχειρηματίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα από το Νομό της Χίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την περιφέρειά μας υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα 686 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.7 εκ. ευρώ από τις οποίες 355 προτάσεις από τη Χίο.
Είναι αντιληπτό ότι αν διανεμηθεί ο αρχικά προβλεπόμενος προϋπολογισμός της δράσης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που είναι 1.2 εκ ευρώ, τούτο θα έχει ώσς συνέπεια την απόρριψη της πλειοψηφίας των επενδυτικών σχεδίων, γεγονός που θεωρούμε ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ολοένα βελτιούμενο κλίμα εμπιστοσύνης, που έχει δημιουργηθεί στον τοπικό επιχειρηματικό ιστό, αναφορικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα.
Κατόπιν των ανωτέρω σας ζητάμε την ανάπτυξη του αρχικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού του προγράμματος «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να επιδοτηθούν όσο το δυνατό περισσότερες γυναίκες – επιχειρηματίες, δεδομένου ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων της περιφέρειάς μας».

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, 14/11/2007 (dimokratiki.org)