Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Μ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου για τους ανήλικους παράνομους μετανάστες

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Μ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου για τους ανήλικους παράνομους μετανάστες

4

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στρασβούργο, 15 Νοεμβρίου 2007


Ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Απάντηση της Επιτροπής στη Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου


Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, διαπιστώνοντας ότι μεταξύ των παράνομα εισερχομένων μεταναστών στην ΕΕ, υπάρχει και ένας αριθμός ανηλίκων, των  οποίων η περαιτέρω διαβίωση και εκπαίδευση στο ευρωπαϊκό έδαφος δεν είναι εξασφαλισμένη και βασισμένη σε κοινά πρότυπα, υπέβαλε στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής την εξής ερώτηση: »Στo πλαίσιo της μελλοντικής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού, είναι δυνατό να σχεδιαστεί κοινή ευρωπαϊκή πολιτική εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εκπαίδευσης των παράνομα εισερχομένων στην Ευρώπη ανηλίκων, βασισμένη στο σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων των Κρατών Μελών;»


Απαντώντας στην ευρωβουλευτή κατά την ολομέλεια στο Στρασβούργο, ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής, κ. Φρ. Φρατίνι, παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει νομική βάση στις συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών που εισέρχονται παράνομα στην ΕΕ. Ο Επίτροπος ωστόσο υπογράμμισε ότι όλα τα Κράτη Μέλη  έχουν υπογράψει διεθνείς συμβάσεις, βάση των οποίων εξασφαλίζονται οι ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για την  προστασία  όλων γενικά των μεταναστών.  Βάση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι υποχρεωμένες να τους εξασφαλίζουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πόρους για επιβίωση. «Τα παιδιά, όμως, λόγω του χαρακτηρισμού τους ως παρανόμων δεν έχουν τη δυνατότητα να  φοιτήσουν σε σχολεία και στερούνται τις ευκαιρίες για το ξεκίνημα στη ζωή τους», παραδέχτηκε ο Επίτροπος Φρατίνι και υπογράμμισε ότι η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπει την υποχρέωση των κρατών υποδοχής να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη στις αποφάσεις τους τα συμφέροντα των παιδιών.


Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη συνέχεια σε δύο εκκρεμούσες προτάσεις οδηγιών με πρώτη εκείνη περί επαναπατρισμού. Στην  οδηγία αυτή προβλέπεται ότι, όταν τα Κράτη Μέλη υπόκεινται σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διεθνή θεμελιώδη δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή το δικαίωμα επανένωσης οικογενειών, δεν θα πρέπει να εκδίδουν αποφάσεις απέλασης. Η δεύτερη εκκρεμούσα οδηγία αναφέρεται στις κυρώσεις εις βάρος εργοδοτών που χρησιμοποιούν παράνομα εισερχομένους στο έδαφος της ΕΕ. «Η μαύρη εργασία όταν αγγίζει ευαίσθητες κατηγορίες πρέπει να θεωρείται ως η σοβαρότατη περίπτωση παραβατικότητας και οι ποινές πρέπει να είναι ανάλογες», δήλωσε ο Επίτροπος Φρατίνι σε πρόσθετη παρέμβαση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, η οποία αναφέρθηκε στις σημερινές δυσκολίες εφαρμογής των διεθνών υποχρεώσεων καθώς τα γειτονικά κράτη της ΕΕ, από όπου διέρχονται οι παράνομα εισερχόμενοι, δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Ως προς τη συμπεριφορά προς ανήλικους, η ευρωβουλευτής παρατήρησε ότι το πρόβλημα περιπλέκεται  όταν τα παιδιά εμπλέκονται σε παράνομη εργασιακή σχέση και ανέφερε το  παράδειγμα δουλεμπόρου 14 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Χίο.