Αρχική Μαστίχα Ενισχύσεις για νέους αγρότες

Ενισχύσεις για νέους αγρότες

22


Ενίσχυση ύψους 3.000.000 € ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας για τους Νέους Αγρότες στο Βόρειο Αιγαίο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, με απόφαση του Υπουργού Γιώργου Δρυ δημοσιεύτηκε πρόσκληση που αφορά στην υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη Νέων Αγροτών στα καθεστώτα των Μέτρων 3.1 και 3.2 του ΕΠΑΑΥ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου) 2000-2006 για τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχεί στην υλοποίηση των παραπάνω μέτρων για τους δικαιούχους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το έτος 2003, ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας στους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των μέχρι 21 Ιουλίου 2003.


Α. Πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης
Δικαιούχοι του μέτρου δύναται να κριθούν νέες και νέοι, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση ως γεωργοί ή αρχηγοί αυτής, το χρονικό διάστημα από 5.9.02 έως και 21.7.03. Η εκμετάλλευση αυτή γίνεται αποδεκτή (υφιστάμενη κατάσταση) ανεξάρτητα μεγέθους κατηγοριών, κλάδων και μεθόδων παραγωγής (σταβλικές εγκαταστάσεις, φυτεύσεις παρελθόντων ετών κλπ). Τα αγροτεμάχια τα προερχόμενα από ενοικίαση θα πρέπει να είναι δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας και στην υφισταμένη κατάσταση.
β. Την ημερομηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν είχαν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας των.
γ. Κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκους.


Β. Χαμηλότοκο δάνειο για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης. Δικαιούχοι το μέτρου μπορεί να κριθούν οι δικαιούχοι της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας των την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου από τη γνωμοδοτική επιτροπή και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης.
Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με τους ακόλουθους όρους:-· Διάρκεια επιδότησης μέχρι 6 έτη
· Ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 80% στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 60% στις πεδινές περιοχές
· Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000 €.


Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι γεωργοί που αθετούν τις μακροχρόνιες συμβατικές τους υποχρεώσεις, μετά την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου δράσης και μέχρι τη συμπλήρωση της 10ετίας, χωρίς να συντρέχουν περιπτώσεις ανώτερης βίας, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, ενώ από το σύνολο των ενισχύσεων που εισέπραξαν υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως τόσα δέκατα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δεκαετίας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Π. Κουντουριώτη 79, τηλ.: 22510 37268, αρμόδια κ. Χρυσάνθη Τσιαβαλιά, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας: www.minagric.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗ Νάουσα προωθεί δίκτυο μαρτυρικών πόλεων
Επόμενο άρθροΕγχειρίδιο προληπτικής ιατρικής