Αρχική Νέα Τοπικά Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις επιθεωρήσεις πλοίων

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις επιθεωρήσεις πλοίων

8

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Βουλγαράκης, υπέγραψε σχέδιο προεδρικού διατάγματος σχετικά με διατάξεις που αφορούν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων.


Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα καταρτίστηκε και υπεγράφη με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των σχετιζόμενων με τη ναυτιλία φυσικών ή νομικών προσώπων στους τόπους διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και για την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την κεντρική υπηρεσία του Κλάδου Επιθεωρήσεων Εμπορικών Πλοίων προς όφελος της ποιοτικότερης και συντομότερης παροχής υπηρεσιών.


Το σχέδιο Π.Δ. εκσυγχρονίζει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της διοίκησης και των ΤΚΕΠ.


Το εν λόγω Π.Δ., μεταξύ άλλων, προβλέπει:


1. Την αξιοποίηση του στελεχιακού προσωπικού Λ.Σ. που διενεργεί επιθεωρήσεις.


2. Την ανάθεση στις περιφερειακές διοικήσεις Λ.Σ. της εποπτείας του έργου των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεωρήσεων Πλοίων των Λιμενικών Αρχών.


3. Τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας Επιθεωρητών κατά τα διεθνή πρότυπα.


4. Τη θέσπιση κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της σοβαρότητας των διαπιστωθέντων ελλείψεων- αντικανονικοτήτων ύστερα από επιθεωρήσεις μελών (ΤΚΕΠ), με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση.


5. Τη θέσπιση κριτηρίων για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επιθεώρησης που διενεργείται από μέλος ΤΚΕΠ, καθώς και για τον καταλογισμό ευθυνών σε περιπτώσεις μη ορθής και πλήρους επιτέλεσης έργου.


6. Την παροχή της δυνατότητας σε Αξιωματικούς Λ.Σ., πιστοποιημένους επιθεωρητές του PARIS M.O.U. να διενεργούν επιθεωρήσεις σε ευρύτερους τομείς και κατηγορίες πλοίων αρμοδιότητας ΤΚΕΠ.


7. Την τήρηση του ατομικού φακέλου μικρών πλοίων στο λιμένα νηολόγησης τους προκειμένου να αποκεντρωθεί το έργο της κεντρικής Υπηρεσίας (ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ), ώστε να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα ο συναλλασσόμενος πολίτης.


8. Την αναβάθμιση της εισαγωγικής και διαρκούς ενημέρωσης των μελών ΤΚΕΠ.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007