Αρχική Απόψεις Aρθρα Νέα Αντίληψη: Η πλήρης εισήγηση για ΣΥΓΧΡΟΝΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στην πόλη...

Νέα Αντίληψη: Η πλήρης εισήγηση για ΣΥΓΧΡΟΝΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στην πόλη της Χίου

29

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΙΑΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ επιθυμώντας να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου καταθέτει σήμερα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρότασή της για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης.
Την πρότασή μας αυτή την έχουμε ήδη συζητήσει με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, διαπιστώνοντας το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται, σε επίπεδο κοινωνίας, για τις απαραίτητες παρεμβάσεις.
Όλοι μας, συμφωνήσαμε πως οι όποιες δράσεις, για να έχουν διάρκεια και αποτελεσματικότητα, πρέπει να αποτελούν μέρη ενός καλά επεξεργασμένου σχεδίου, το οποίο θα έχει τεχνοκρατική επάρκεια και κοινωνική αποδοχή.
Οι πόροι για τα μεγάλα έργα μπορούν να εξασφαλιστούν, αρκεί οι προτάσεις που κατατίθενται να πείθουν για την ωριμότητα και την ορθότητά τους.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να αλλάξει ουσιαστικά ο πυρήνας της πόλης, που πρέπει να οργανωθεί με όρους σύγχρονους και με ταυτότητα χιακού πολιτισμού, η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ αποφάσισε να αναδείξει το θέμα του κέντρου, για τους εξής κυρίως λόγους:


1. Η εικόνα του κέντρου μιας πόλης χαρακτηρίζει το βαθμό οργάνωσης και λειτουργίας της, αντανακλώντας το επίπεδο του πολιτισμού της.
2. Ο μεικτός χαρακτήρας του κέντρου, συστατικό στοιχείο της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής της Χίου, αποτελεί και σήμερα σημείο αναφοράς για τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες.
3. Η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, η μικρομεσαία, ατομική ή οικογενειακή, επιχείρηση, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και πρέπει να στηριχθεί, προκειμένου με ίσες ευκαιρίες να ενταχθεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της νέας αγοράς.
4. Τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα στην οργάνωση και λειτουργία των πυρήνων των πόλεων αποτελούν την πρόκληση που μπορεί να εφαρμοστεί, στις ιδιαίτερες συνθήκες της Χίου.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: είναι η οργάνωση του κέντρου της πόλης, με σύγχρονους όρους και η υποστήριξη της λειτουργίας του, χωρίς αλλαγή της φυσιογνωμίας του, παράλληλα με την απόκτηση ταυτότητας βασισμένης στην ιστορία και τον πολιτισμό της Χίου.


Οι Ειδικότεροι στόχοι:
* κέντρο για τον πεζό, για κίνηση με ασφάλεια και άνεση
*  κέντρο ελκυστικό, φιλικό στον χρήστη, τον κάτοικο και τον επισκέπτη
* ζωντανό και λειτουργικό για τον έμπορο και τον επιχειρηματία
* κέντρο που διαθέτει τις απαραίτητες σύγχρονες υποδομές
* κέντρο που διέπεται από συλλογικούς κανόνες και χαρακτηρίζεται για την τάξη
* που εποπτεύεται στη λειτουργία του από ειδικό φορέα
* κέντρο που δημιουργεί ίσες αφετηρίες για υγιή ανταγωνισμό στους δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες
* που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, ως σημεία αναφοράς και πόλους έλξης.


Για να γίνουν πράξη όλα αυτά χρειάζεται:


* κοινωνική συναίνεση, που όπως είπαμε εκφράστηκε σε επίπεδο φορέων από τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε,
και
* ισχυρή πολιτική βούληση από την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα τον Δήμο Χίου.


Κατά τη γνώμη μας απαιτούνται να γίνουν  τα παρακάτω βήματα:
1. Η ευρύτερη δυνατή συμφωνία στην ιδέα και τον γενικό στρατηγικό στόχο.
2. Η πολιτική απόφαση για την ανάληψη της ευθύνης υλοποίησης του έργου.
3. Η σύσταση συλλογικού αντιπροσωπευτικού οργάνου για την ωρίμανση των ειδικότερων στόχων και την παρακολούθηση των φάσεων του εγχειρήματος.
4. Η εκπόνηση, στη βάση των συμφωνημένων γενικών και ειδικών στόχων, ολοκληρωμένης μελέτης του έργου.
5. Η δέσμευση κονδυλίων από τους δημοτικούς πόρους, στην παρούσα φάση, για την υλοποίηση της μελέτης.
6. Η ένταξη του έργου «διενέργεια διαγωνισμού για το κέντρο της πόλης», στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου, έτους 2008.
7. Η αποφυγή αποσπασματικών παρεμβάσεων στην περιοχή, μέχρι την οριστικοποίηση του σχεδίου.Στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει:
* Να καθορισθούν τα όρια και η έκταση της περιοχής του κέντρου
* Να αποτυπωθεί με λεπτομέρεια η υφιστάμενη κατάσταση, οι χρήσεις κατοικίας, εμπορικής δραστηριότητας, τα δημόσια κτίρια, τα ιδιωτικά με ιδιαίτερα στοιχεία.
* Να μελετηθούν οι ανάγκες των μονίμων κατοίκων της περιοχής, της τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, και της πρόσβασης σε δημόσια κτίρια, κυρίως σχολεία.
* Να προβλεφθούν εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στον πυρήνα, η δημιουργία ικανών πεζοδρομίων στην περιφέρεια του κέντρου, ο φωτισμός κτιρίων
* Να προταθούν τα έργα υποδομής, οι χώροι στάθμευσης μονίμων κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών.
* Να μελετηθεί η οργανική ένταξη της περιοχής στον γενικότερο ιστό της πόλης, οι φόρτοι και οι εναλλακτικές λύσεις, σε διαδρομές.
* Να μελετηθούν ζητήματα αισθητικής και αρχιτεκτονικών όψεων.
* Να αναζητηθεί τρόπος ανάδειξης του πνευματικού-ιστορικού κέντρου (Βιβλιοθήκη, Παρθεναγωγείο, Αστική Σχολή, Γυμνάσιο Χίου, Μητρόπολη, Ομήρειο)
* Να προταθούν τρόποι οργάνωσης του κέντρου, οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας του.
* Να προβλεφθούν τα στάδια υλοποίησης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την ευκαιρία να λάβει μια ιστορική απόφαση. Τρία έργα μεγάλα, αναπτυξιακού χαρακτήρα, περιμένουν τη στιγμή που ο Δήμος μας θα αναλάβει την ευθύνη υλοποίησή τους. Το ένα από αυτά είναι η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και η απόδοσή του στον πεζό με όρους ασφάλειας. Τα άλλα δυο έχουν να κάνουν με την ανάδειξη και αξιοποίηση του Κάμπου και του Κάστρου.
Είναι έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης μας και θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στους ανθρώπους της. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση στη δημοτική αρχή να αποδεχθεί την πρότασή μας,  σφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό το πνεύμα συνεργασίας που απαιτούν οι καιροί,  προκειμένου  ο τόπος να αποκτήσει αναπτυξιακή προοπτική και βέβαιο μέλλον.


Χίος 17/12/07ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ


 


Γιάννης Χαλλιορής
Δημοτικός Σύμβουλος