Αρχική Νέα Τοπικά Υπογραφή Σύμβασης Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα: “Ανάδειξη της Ναυτικής Παράδοσης της Χίου...

Υπογραφή Σύμβασης Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα: “Ανάδειξη της Ναυτικής Παράδοσης της Χίου και της Κύπρου”

8

 Υπογραφή Σύμβασης Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα: «Ανάδειξη της Ναυτικής Παράδοσης της Χίου και της Κύπρου και Διασύνδεσή της με τον Τουρισμό»
     Υπογράφηκε η Σύμβαση Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανάδειξη της Ναυτικής Παράδοσης της Χίου και της Κύπρου και Διασύνδεσή της με τον Τουρισμό », το οποίο έχει εγκριθεί στo πλαίσιo της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδα-Κύπρος, με επικεφαλής εταίρο τη Ν.Α. Χίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δήμο Λεμεσού της Κύπρου.
     Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της Ναυτικής Κληρονομιάς των νησιών της Χίου και της Κύπρου, με μια σειρά από ενέργειες και δράσεις, που αποσκοπούν τόσο στη διάσωση των ναυτικών παραδόσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών, όσο και στην αξιοποίησή τους για τη δημιουργία ειδικού τουριστικού προϊόντος, που θα συντελέσει στην τοπική ανάπτυξη.
     Η υλοποίηση του Προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2008. Ο Πρ/σμός έργου ανέρχεται σε 200.000 € συνολικά για τα παρακάτω υποέργα:
> Καταγραφή, ιστορική τεκμηρίωση και προβολή στοιχείων της Ναυτικής κληρονομιάς της Χίου.(Φορέας υλοποίησης:Ν.Α.Χίου)
> Καταγραφή, ιστορική τεκμηρίωση και προβολή στοιχείων της Ναυτικής Κληρονομιάς της Λεμεσού.(Φορέας υλοποίησης: Δήμος Λεμεσού)
> Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης, Προμήθεια Εξοπλισμού  και εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού.(Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
     Στο πλαίσιο του πρώτου υποέργου, εκτός από την έρευνα και καταγραφή που θα δώσει υλικό για τη δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης, θα γίνουν επίσης δράσεις ανάδειξης της Ναυτικής παράδοσης της Χίου, όπως προβολή των διατηρητέων σκαφών που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της Ν.Α.Χίου, «Αγ. Ιωάννης», «Αγ. Δημήτριος», «Ευτυχία», υποστήριξη του τοπικού εθίμου των Αγιοβασιλιάτικων καραβιών, έκδοση λευκώματος.
     Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει. Η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2007 στη Χίο, ενώ ακολούθησε δεύτερη συνάντηση εργασίας, στις 4/12/2007, στην οποία χαράχθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του έργου.