Αρχική Νέα Τοπικά Επιμελητήριο Χίου: Eισπράττει αδίκως η ΑΕΠΙ

Επιμελητήριο Χίου: Eισπράττει αδίκως η ΑΕΠΙ

5

Το ζήτημα της καταβολής τέλους στην ΑΕΠΙ ακόμα και από καφενεδάκια μικρών χωριών, πολλές φορές και κατά το παρελθόν έχει ταλαιπωρήσει μικρούς επαγγελματίες, και έχει προκαλέσει την παρέμβαση του Επιμελητήριου Χίου , χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Το Επιμελητήριο  Χίου επανέρχεται στο θέμα με προτάσεις, που υποστηρίζουν τη θέσπιση ενός ιδιαίτερου και δίκαιου καθεστώτος στην είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων.
Εξηγώντας ότι  τα παραπόνα των μελών του, αφορούν κυρίως το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της οφειλής, και τον εκβιαστικό τρόπο επιβολής και είσπραξης, και ξεκαθαρίζοντας ότι αναγνωρίζει τα δικαιώματα των δημιουργών  αλλά δε μπορεί να αφήσει απροστάτευτα τα μέλη του το Επιμελητήριο Χίου, δια του προέδρου του Αντώνη Ζαννικού, καταθέτει μια  σειρά προτάσεων προς την ΑΕΠΙ, ζητώντας να ξεκινήσει άμεσα διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό τον καθορισμό ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα, χωρίς ασάφειες και αυθαίρετο καθορισμό αμοιβής.
Σε αυτή του την προσπάθεια το επιμελητήριο ζητά και την συνδρομή των δύο βουλευτών του Νομού οι οποίοι όπως δήλωσαν ήδη θα προχωρήσουν σε σχετικές ενέργειες, δηλαδή να φέρουν το θέμα στη Βουλή. Το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από άλλα Επιμελητήρια της χώρας, κάτι που αναφέρει ο κ. Ζαννίκος στην επιστολή του προς την ΑΕΠΙ χωρίς αποτέλεσμα, καθιστά την επίλυση του προβλήματος μάλλον δύσκολη και εδώ οπωσδήποτε απαιτείται συλλογική προσπάθεια σε πανελλήνιο επίπεδο.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, 18/12/2007