Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Ανακύκλωση συσκευών από το Δήμο Χίου

Ανακύκλωση συσκευών από το Δήμο Χίου

10

 Την τοποθέτηση container που θα χρησιμοποιείται ως χώρος συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα προβεί ο Δήμος Χίου, στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού στο Αεροδρόμιο, προκειμένου να συμμετέχει σε πανελλαδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα υποχρεώνει τον Δήμο Χίου να συλλέγει, το χρόνο, 1 Kg ανά κάτοικο καθώς και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης στον χώρο συγκέντρωσης. Αντίστοιχα, η εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλει στον δήμο το ποσό των 40 ευρώ ανά τόνο, ετησίως (όταν η συλλογή αντιστοιχεί σε 1 Κ. ανά κάτοικο), 80 ευρώ, (στα 2 κ.) και 120 ευρώ ( στα 3 αντίστοιχα).
Παράλληλα η εταιρεία υποχρεούται , αποκλειστικά με δικές της δαπάνες να τοποθετήσει τα κατάλληλα containers, σε σημεία που θα επιλέξει ο δήμος, για την εξυπηρέτηση των δημοτών που θα συμμετέχουν στην διαδικασία ανακύκλωσης.
Ας ελπίσουμε αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης να μην έχει την τύχη των προηγούμενων που κατά καιρούς επιχείρησε ο δήμος Χίου.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 18/12/2007 (dimokratiki.org)