Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση βουλευτή Γ. Κοσμίδη για το πρόστιμο της ΑΕΠΙ στο καφενείο των...

Ερώτηση βουλευτή Γ. Κοσμίδη για το πρόστιμο της ΑΕΠΙ στο καφενείο των Κουρουνίων

8

Στις 20 Δεκεμβρίου ο Βουλευτής Χίου Γιάννης Κοσμίδης κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλε η ΑΕΠΙ στο καφενείο των Κουρουνίων, ερωτώντας για τα δικαιώματα που έχει η ως άνω εταιρεία, τα δικαιώματα των επαγγελματιών για την προστασία τους από αυθαίρετες ενέργειες της ΑΕΠΙ, τις πιθανές ενέργειες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση του θέματος και τέλος για τις προθέσεις του Υπουργείου να εισάγει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που να εξαιρεί από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές, απομονωμένες και μειονεκτικές περιοχές.
Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:


Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007
ΠΡΟΣ:
Υπουργό Πολιτισμού
ΕΡΩΤΗΣΗ
Κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ΑΕΠΙ σε καφενείο των Κουρουνίων, ορεινού και απομακρυσμένου χωριού στη νήσο Χίο, με αποτέλεσμα να επιβληθεί, από τον ως άνω φορέα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του καφενείου, ύψους 1.268 €, επειδή στο κατάστημα υπήρχε και λειτουργούσε συσκευή τηλεόρασης. Για την ακρίβεια των γεγονότων σας επισυνάπτω φωτοαντίγραφα δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου.
Κύριε Υπουργέ,
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, τέτοιες αποφάσεις αποβαίνουν εξοντωτικές για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που λειτουργούν σε μειονεκτικές περιοχές, όπως είναι η περιοχή της Βόρειας Χίου, και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την επιτάχυνση της δημογραφικής συρρίκνωσης των ήδη αποψιλωμένων από πληθυσμό οικισμών, σας ερωτούμε:
1. Έχει το δικαίωμα ο κάθε συλλογικός φορέας να επιβάλλει τόσο υψηλά πρόστιμα, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης, και πώς θα προστατευτεί ο κάθε ιδιοκτήτης καταστήματος που υφίσταται τα αποτελέσματα των αυθαίρετων αποφάσεων του κατά περίπτωση συλλογικού φορέα διαχείρισης δικαιωμάτων;
2. Τι προτίθεστε να πράξετε στη συγκεκριμένη περίπτωση για την άρση του υπερβολικά υψηλού και άδικου προστίμου που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του καφενείου;
3. Προτίθεστε να προτείνετε ειδική νομοθετική ρύθμιση που να εξαιρεί από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές, απομονωμένες και μειονεκτικές περιοχές;
Ο ερωτών Βουλευτής
Γιάννης Κοσμίδης
Βουλευτής Χίου