Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Η τοποθέτηση του βουλευτή νομού Χϊου Γ. Κοσμίδη στη συζήτηση για τον...

Η τοποθέτηση του βουλευτή νομού Χϊου Γ. Κοσμίδη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

5

                                                                                                                                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χίος, 20 Δεκεμβρίου 2007
Ο προϋπολογισμός του 2008 αποτυπώνει τις επιτυχίες της Ελληνικής Οικονομίας και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή


Την Τρίτη στις 18 Δεκεμβρίου 2007, ο Βουλευτής Χίου Γιάννης Κοσμίδης τοποθετήθηκε επί του Προϋπολογισμού του Κράτους, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την Ελληνική Οικονομία ο περιορισμός του ελλείμματος του προϋπολογισμού από το 7,3% που ήταν το 2004 σε επίπεδα κάτω του 1,6% για το 2008, καθώς και στην αποκλιμάκωση του Δημόσιου Χρέους στο 91% του ΑΕΠ. Τόνισε ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών και χωρίς να επιβάλλονται νέοι φόροι που θα συμπίεζαν τα εισοδήματα των ασθενέστερων οικονομικών τάξεων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τα θέματα της θέσπισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων, για τις δράσεις που χρηματοδοτεί ο προϋπολογισμός, για τα χρηματικά ποσά που διατίθενται στους Δήμους/Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για τη σημασία που έχει η θέσπιση των Χωροταξικών Σχεδίων και, τέλος, για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Νομό Χίου. Αναλύοντας τα παραπάνω θέματα ειδικότερα, ο Βουλευτής Γιάννης Κοσμίδης επισήμανε τα εξής:
Πρώτον: Η αύξηση των εσόδων επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η οποία θα αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος, καθώς επίσης και με τις θεσμικές αλλαγές με τις οποίες καθιερώθηκαν τα νέα μέτρα για το ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία (εκτός της πρώτης κατοικίας), και την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Όπως είναι φανερό, στην αύξηση των εσόδων που επιτυγχάνεται, αυτοί που συνεισφέρουν περισσότερο είναι τα υψηλότερα εισοδήματα που πραγματοποιούν και αυξημένη κατανάλωση αγαθών.
Δεύτερον: Η συγκράτηση των δαπανών είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους θεσμικούς παράγοντες που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, από τους Υπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς μέχρι τους Νομάρχες και τους Δημάρχους.
Για το σκοπό αυτό καθιερώθηκε το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, στο οποίο καταγράφεται και ελέγχεται η αναπτυξιακή στρατηγική κάθε Υπουργείου, Περιφέρειας, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Δήμου, έτσι ώστε τα προγράμματα των φορέων αυτών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, να είναι σε συνάφεια με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και τα αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ελέγχονται οι φορείς για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισής τους αλλά και για το εάν αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Για τη συγκράτηση των δαπανών επίσης, ο νέος προϋπολογισμός εισάγει το θεσμό του προϋπολογισμού προγραμμάτων, μέσω του οποίου γίνεται ευκολότερη η καταγραφή και ο έλεγχος της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος κάθε προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού, και ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
Τρίτον: Επισημάνθηκε ότι τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού διατίθενται:
* Στην ανάπτυξη και την απασχόληση,
* Στην καλύτερη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων,
* Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών,
* Στην υποστήριξη της θέσης της χώρας μας ως διεθνούς παράγοντα με ευθύνες σε παγκόσμιο επίπεδο,
με απώτερο στόχο να γεφυρωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να καταστεί η χώρα ανταγωνιστικότερη.
Τέταρτον: Όσον αφορά τους πόρους του προϋπολογισμού μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται οι διάφοροι φορείς και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο Γιάννης Κοσμίδης τόνισε ότι είναι χαρακτηριστική η διαφοροποίηση με τις κυβερνήσεις του χθες, αφού:
* Το 80% των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατευθύνεται προς την Περιφέρεια,
* Οι συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμό του 2008 για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, ανέρχονται στο ποσό των 2,888 δις ευρώ, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με το 2007,
* Αντίστοιχα, οι πόροι που προβλέπονται για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ανέρχονται στα 1,246 δις ευρώ, αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2007,
* Γενικότερα, οι πόροι που διατίθενται για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με εκείνους τους 2004,
* Καθιερώνονται επί πλέον έλεγχοι για τους φορείς διαχείρισης δημοσίων εσόδων, με στόχους: την έντιμη διαχείριση, τη μεγέθυνση του αναπτυξιακού αποτελέσματος, την αποθάρρυνση των φορέων από την υλοποίηση έργων βιτρίνας και την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων.
Πέμπτον: Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε στην ομιλία του Γιάννη Κοσμίδη για την αξία της θεσμοθέτησης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αποτέλεσμα αυτών είναι, για πρώτη φορά στην Ιστορία της η χώρα και ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές να αποκτήσουν ολοκληρωμένο Σχέδιο για τις χρήσεις γης.
Έκτον: Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τονίστηκε το μεγάλο μέγεθος του Προγράμματος Έργων και Δράσεων που εκτελείται, το οποίο θα βγάλει τη νησιωτική αυτή Περιφέρεια από το περιθώριο και θα διαφοροποιήσει τη νησιωτική οικονομία της περιοχής. Ιδιαίτερα για το Νομό Χίου, τονίστηκε το γεγονός ότι ήδη υλοποιούνται έργα τα οποία ήταν όνειρο δεκαετιών και αιτήματα του Χιώτικου Λαού και των Τοπικών Αρχών, και τα οποία θέτουν το Νομό μας σε τροχιά Ανάπτυξης.


Και κλείνοντας, ο Βουλευτής του Νομού μας κατέληξε:
«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τήρησε τις υποσχέσεις της, τίμησε τις δεσμεύσεις της.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 είναι σαφής, σύγχρονος και καινοτόμος. Με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας, αξιοποιούμε τις επιτυχίες μας και συνεχίζουμε την πορεία προς την πρόοδο, την πορεία προς τα εμπρός. Θέτουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας, μιας δίκαιης κοινωνίας. Με την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού του 2008 κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς το στόχο: Την βελτίωση της καθημερινής ζωής της Ελληνίδας και του Έλληνα».


 


                                                                                Από το γραφείο τύπου