Αρχική Νέα Τοπικά Λύση για τη λειψυδρία βλέπει τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Λύση για τη λειψυδρία βλέπει τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5

      
     Λύση για τη λειψυδρία βλέπει τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
     Μελέτη και κονδύλια δεσμευμένα στα συρτάρια της ΔΕΥΑΧ!

    
     Ως ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηρίζεται το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων  υγρών αποβλήτων για τις χώρες και περιοχές με λειψυδρία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
          Το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων  υγρών αποβλήτων έθεσε με ερώτηση του στην E.Ε., ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η ξηρασία που πλήττει τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Μεσογείου θέτει ως θέμα προτεραιότητας και αυτό της ανακύκλωσης του νερού και της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων.
     Το θέμα έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές και τη Χιακή κοινωνία, στο αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιθούν τα επεξεργασμένα υγρά απόβληατα του βιολογικού σταθμού Δήμου Χίου ειδικά για την άρδευση του Κάμπου.
     Οπως δήλωσε στη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Φυτούσης, επί προεδρίας του στη ΔΕΥΑΧ και λίγο πριν τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής Μεννή είχε παραλειφθεί υδραυλική μελέτη με θέμα την αναστροφή των λυμμάτων του επεξεργασμένου νερού.
     Η μελέτη είχε ανατεθεί στην μηχανικό με μεταπτυχιακό πάνω στην επεξεργασία λυμμάτων Ευγενία Γλύκα. Ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου που περιλαμβάνει καταρχήν την επεξεργασία των λυμμάτων και δεύτερον τη διάθεση τους στην περιοχή του Κάμπου ανέρχεται στις 300-350.000 ΕΥΡΩ.
     Η επεξεργασία γίνεται με ισχυρό φιλτράρισμα και εν συνεχεία αποστείρωση με ισχυρή ακτινοβολία.
     Το σημαντικό είναι όμως, τόνισε ο κ. Φυτούσης, ότι ως Δημοτική Αρχή είχαμε δεσμεύσει τότε με τον τίτλο «επεξεργασία λυμμάτων» 380.000 ΕΥΡΩ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ! Με ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου των 6-8 μηνών θα μπορούσαν έτσι καθημερινά να αξιοποιούνταν τα 7.500 κ.μ. υγρών αποβλήτων που πέφτουν στο βιολογικό σταθμό (το καλοκαίρι φτάνουν τις 10.000) και να ποτιζόταν ο Κάμπς. Οι αναλύσεις δε απέδειξαν ότι δεν περιέχονται βαριά μέταλλα.
     Στην ερώτησή μας αν η σημερινή αρχή της ΔΕΥΑΧ προχωρεί το θέμα, ο κ. Φυτούσης μας απάντησε με το γνωστό σκωπτικό του ύφος: «Ότι πει μια δημοτική αρχή, η άλλη έρχεται και το θάβει. Αν μπορεί βάζει και την ταφόπλακα!».
    
     Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καταλληλότητα
     Επειδή πάντως η επαναχρησιμοποίηση τέτοιων εκροών επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μπορεί να εμπεριέχει κυνδύνους για τη δημόσια υγεία, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αρναουτάκης ζητούσε από την Ε.Ε. να ενημερώσει αν υπάρχουν και χρησιμοποιούνται κριτήρια ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης τέτοιων εκροών.
      Η επαναχρησιμοποίηση θεωρειται σύμφωνα με την απάντηση της Ε.Ε. ιδιαίτερα σημαντικό. Ενώ, όμως, όπως παραδέχεται η Επιτροπή, οι διεθνείς οργανισμοί έχουν διαμορφώσει κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών αστικών υγρών αποβλήτων, “δεν υπάρχει σήμερα ειδική νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
     Ωστόσο, το περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης ισχύει απολύτως και στο επίπεδο αυτό και κυρίως οι οδηγίες για τα ύδατα ( οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων  και οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων), καθώς επίσης και ο κανονισμός για την υγιεινή των τροφίμων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004),  όσον αφορά στη γεωργική επαναχρησιμοποίηση.
     Συγκεκριμένα, η Οδηγία  πλαίσιο του 2000 για το νερό ορίζει ότι ο στόχος του ύδατος καλής ποιότητας («καλή κατάσταση») πρέπει να έχει επιτευχθεί έως το 2015 στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης για τις ποτάμιες λεκάνες και των προγραμμάτων μέτρων που θα αναπτυχθούν έως το 2009. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κίνητρα για την αειφόρο χρήση του ύδατος, καθώς και για την αποδοτικότητα και την επαναχρησιμοποίηση.
     Τη νέα προγραμματική Περίοδο 2007-2013 τα Διαρθρωτικά Ταμεία αλλά και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Αναπτυξης μπορούν να συμβάλουν στην  αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες και πρακτικές για την ορθολογική χρήση του νερού.
     Κλείνοντας την απάντηση της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αναφορά σε έκθεση  που εκπονήθηκε το 2007 με  θέμα «Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στη Μεσόγειο». Το έγγραφο αξιολογεί  τη σημερινή γνώση και εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών περιπτωσιολογικών μελετών), περιλαμβάνει επισκόπηση των σχετικών οφελών και κινδύνων, τονίζει την εφαρμοστέα περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα νομοθετικά πλαίσια σε διάφορες χώρες και περιέχει δέσμη συστάσεων.  Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω σχεδιασμό και δράση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε ευρωμεσογειακό επίπεδο.
     Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Σταύρος Αρναουτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου αποτελεί μια από τις βασικές προκλήσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.  Η αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αποτελεί ένα μέτρο που μπορεί να δώσει λύση στην άρδευση ορισμένων γεωργικών καλλιεργειών, περιαστικών δασών, χώρων πρασίνου κλπ.  Για την χώρα μας και ιδιαίτερα τις νησιωτικές περιοχές είναι ένας υδάτινος πλούτος αναξιοποίητος με τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Την εμπειρία άλλων χωρών της Μεσογείου θα πρέπει να τη μεταφέρουμε και να την εφαρμόσουμε στην χώρα μας  με συντονισμένες, όμως, προσπάθειες και σεβασμό πάνω από όλα της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Επίσης, η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει στη θέσπιση κριτηρίων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ισχύουν στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο». 

 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, 24/12/2007