Αρχική Νέα Τοπικά Στην αγορά πλοίου στοχεύει η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου

Στην αγορά πλοίου στοχεύει η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου

14

Στην αγορά πλοίου στοχεύει η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που σχεδιάζει. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αγορά πλοίου, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για απόκτηση ποσοστού συμμετοχής σε ομοειδείς επιχειρήσεις και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

 

Πηγή: ΕΡΑ Β.Αιγαίου, 27/12/2007