Αρχική Νέα Τοπικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας – Αιτήσεις από 21/1 εως 9/2

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας – Αιτήσεις από 21/1 εως 9/2

6

Από τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας.


Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική στις 10 και 11 Μαΐου 2008.


Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους, ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο: α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ξένων γλωσσών τα εξής:


1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.


2) α. Ενα παράβολο Δημοσίου των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test).


β. Ενα παράβολο Δημοσίου των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση».


γ. Ενα παράβολο Δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση».


δ. Ενα παράβολο Δημοσίου των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση».


3) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.


4) Ειδικό έντυπο «Αίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την Επιτροπή Συγκέντρωσης Δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.ypepth.gr/kpg).


Πηγή: Ελευθεροτυπία, 27/12/2007