Αρχική Νέα Οικονομία Ενταξη επιχειρηματικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ενταξη επιχειρηματικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο

8

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 στην τελευταία συνεδρίασή της υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποφάσισε ομόφωνα για την υπαγωγή στα κίνητρα του Νόμου 3299/04 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/06, εννέα (9) επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 11.590.791,00 € τα οποία θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 5.270.368,22 € και θα δημιουργηθούν με την υλοποίησή τους 12 νέες θέσεις εργασίας.


Η επένδυση που εγκρίθηκε στο Νομό Χίου είναι η ακόλουθη:


 1. Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου, σε ξενοδοχειακή μονάδα Α’ τάξης τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 7 δωματίων 14 κλινών, στον Κάμπο Χίου του Ν. Χίου, συνολικού 1.730.000,00 €.
Το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 882.300,00 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 51% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Ν.3299/04 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3522/06 έχουν υπαχθεί στο Νόμο  συνολικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 94  Επενδυτικά Σχέδια, συνολικού κόστους: 81.327.326,53€ και ΔΩΡΕΑΝ Επιχορήγηση 43.026.688,52€.