Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου: Η Κοινοτική Στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου: Η Κοινοτική Στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

13

 Με αφορμή την Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής “Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: Κοινοτική Στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία”, ψηφίζεται στην  Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο σχετική Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.


 Στην Έκθεση τονίζεται ότι, παρά τις βελτιώσεις, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι αποτελεσματική. Υπολογίζεται ότι 28% των εργαζομένων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας οφειλόμενα στην εργασία ενώ το 35% θεωρεί ότι το επάγγελμά του ενέχει κινδύνους για την υγεία του.


Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, συνδιαμόρφωσε με τις υπερψηφισθείσες τροπολογίες της το τελικό κείμενο της Έκθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλύτερης προστασίας των ευάλωτων κατηγοριών (γυναίκες, νέοι, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, διακινούμενοι εργαζόμενοι). Οι περιπτώσεις επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών που αφορούν αυτές τις ομάδες υπερβαίνουν κατά πολύ τον γενικό κοινοτικό μέσο όρο. Πρότεινε επίσης στην Επιτροπή την επανεξέταση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των γυναικών σε περίοδο εγκυμοσύνης,λοχείας και γαλουχίας.


Η ευρωβουλευτής χαιρέτισε τις προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής για την πληροφόρηση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς έτσι αναπτύσσεται η  νοοτροπία  πρόληψης. “Η εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δεν είναι μια εφάπαξ διαδικασία αλλά μια συνεχής και εξελισσόμενη προσπάθεια προσαρμογής και εφαρμογής των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων που αλλάζουν τους συσχετισμούς και τους κινδύνους”, δήλωσε η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου. Τέλος υπογράμμισε ότι τα μέτρα αποζημίωσης, αποκατάστασης και επανένταξης των εργαζομένων μετά την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στην εργασία πρέπει να συμπεριληφθούν στις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών.


Το Ευρωκοινοβούλιο με την Έκθεσή του για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καλεί την Ευρ. Επιτροπή να δώσει στη μελλοντική της στρατηγική ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των ασθενειών, ψυχικού ή σωματικού χαρακτήρα (καρκίνος, μυοσκελετικές παθήσεις, κατάθλιψη) και να ενισχύσει τις ερευνητικές προσπάθειες με στόχο την  έγκαιρη πρόληψη και τη θέσπιση καλύτερα στοχευμένων μέτρων. Εναπόκειται όμως στα κράτη μέλη να φροντίσουν για την αυστηρή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.