Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Προτάσεις Γ. Κοσμίδη στη συζήτηση για το Νομοσχέδιο περί Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής...

Προτάσεις Γ. Κοσμίδη στη συζήτηση για το Νομοσχέδιο περί Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής

12

Οι προτάσεις του Βουλευτή Γιάννη Κοσμίδη στη συζήτηση στη Βουλή για το Ν/Σ περί «Σύστασης Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής» για την καθιέρωση κάρτας σίτισης, επιταγής υγείας και χρηματοδότηση του Ταμείου από εισφορές πολιτών.


Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κοσμίδης στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις», υποστήριξε την αναγκαιότητα ίδρυσης του Ταμείου για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Συγχρόνως ο κ. Ιωάννης Κοσμίδης κατέθεσε και τρεις προτάσεις: για την καθιέρωση της κάρτας σίτισης, την επιταγή υγείας και την επί πλέον χρηματοδότηση του Ταμείου από εισφορές πολιτών – μικρά ποσά – που θα κατατίθενται μόνο γι’ αυτό το σκοπό και θα τυγχάνουν αναλόγων φορολογικών απαλλαγών.
Ο Βουλευτής κ Ιωάννης Κοσμίδης στην τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
Η ίδρυση και η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής κρίνεται ως απαραίτητη για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη χώρα μας 20% των πολιτών ζουν κάτω από το όριο φτώχειας. Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα μας είναι σχεδόν ισοδύναμες με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, μόλις το 13% των ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας καταφέρνει να υπερβεί το όριο αυτό μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Βασικό λόγο για την αναποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών αποτελεί το γεγονός ότι οι δαπάνες αυτές δεν είναι στοχευμένες σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, δηλαδή στα φτωχά και ιδιαίτερα στα πολύ φτωχά νοικοκυριά (κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας).
Για την άμβλυνση του προβλήματος αυτού, ιδρύεται το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο θα χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προγράμματα που θα παρέχουν στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση σε κατηγορίες δικαιούχων βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων.
Με την ευκαιρία της συζήτησης ο κ. Ιωάννης Κοσμίδης κατέθεσε τρεις προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
Η πρότασή του για την καθιέρωση της κάρτας σίτισης που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, που για κάποιους λόγους και για κάποιο χρονικό διάστημα έχουν τεθεί στο περιθώριο και προφανώς αντιμετωπίζουν οξυμμένα οικονομικά προβλήματα, να έχουν πρόσβαση και να σιτίζονται σε συμβεβλημένα για το σκοπό αυτό εστιατόρια. Αυτή η νέα δομή, το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των Ν.Α. της χώρας και με κριτήρια κοινωνικά, δίκαια και αντικειμενικά, θα καταρτίζουν ανάλογα προγράμματα.
Η πρότασή του για την εφαρμογή της επιταγής Υγείας αφορά ανθρώπους που για διάφορους λόγους έχουν τεθεί εκτός ασφαλιστικής κάλυψης για υγειονομική περίθαλψη. Μέχρι σήμερα αυτές οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται από το σύστημα ανασφάλιστων μέσω των Νοσοκομείων της χώρας. Με την καθιέρωση της επιταγής Υγείας οι έχοντες ανάγκη θα δέχονται τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού τους φορέα και την δαπάνη θα την καλύπτει το Κράτος μέσω της επιταγής Υγείας. Έτσι δεν θα αλλάζουν ιατρό και γενικότερα υγειονομικό περιβάλλον. Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων της χώρας θα καταρτίζουν και θα εκτελούν τα ανάλογα προγράμματα και έτσι οι συμπολίτες μας, που για κάποιο λόγο έχουν τεθεί στο περιθώριο προσωρινά, να τυγχάνουν των καλύτερων δυνατών υγειονομικών υπηρεσιών.
Η τρίτη πρόταση που κατετέθη κατά τη συζήτηση στη Βουλή αφορά τη συμπληρωματική χρηματοδότηση του Ταμείου με πόρους που θα εισφέρουν οι πολίτες – πολλά μικρά ποσά – μόνο γι’ αυτό το σκοπό που θα τυγχάνουν ανάλογης φορολογικής έκπτωσης. Η ελληνική κοινωνία είναι ευαίσθητη σε κοινωνικά ζητήματα και κινητοποιείται για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει η Πολιτεία είναι η διαφάνεια και η χρηστή Διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό το Ταμείο θα αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ώστε να γίνει συμπαραστάτης στις δύσκολες στιγμές τους και να μη γίνονται οι πολίτες αντικείμενο κάθε είδους συναλλαγής.
Ο Βουλευτής τόνισε επίσης ότι Βασικός Πυλώνας της πολιτικής μας για την αποτροπή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να είναι η αύξηση της απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού, η παροχή επαρκών και βιώσιμων συντάξεων και η ανάπτυξη προσιτών σε όλους, βιώσιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας.


                                                                                Από το γραφείο τύπου