Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Ν.Ε στις 22/2

Συνεδρίαση Ν.Ε στις 22/2

15

Γίνεται γνωστό ότι  στις   22 / 2 / 2008,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα   13,30   μεσημβρινή   θα   συγκληθεί  η  Νομαρχιακή Επιτροπή  Β΄ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ.Συμβουλίου.
Τα  θέματα   της   ημερήσιας   διάταξης  είναι:
      
1. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση  του έργου :                          « Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού Σχολείου Νενήτων »
2. Ορισμός Επιτροπής του έργου : « Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού Σχολείου Νενήτων »
3. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση  του έργου :                          « Αποπεράτωση κατασκευής νέας εξωτερικής προβλήτας Λιμένος Ψαρών »
4. Ορισμός Επιτροπής του έργου : «Αποπεράτωση κατασκευής νέας εξωτερικής προβλήτας Λιμένος Ψαρών »
5. Επαναδημοπράτηση του έργου : « Φωταγώγηση Νότιας πλευράς Λαγκάδας