Αρχική Νέα Τοπικά Ρυθμίσεις για αυτοκίνητα αναπήρων

Ρυθμίσεις για αυτοκίνητα αναπήρων

8

 Επεκτείνεται η απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία που έχουν αναπηρικό αυτοκίνητο,. Το οποίο όμως ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στα άτομα αυτά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά.
   Μέχρι την πρόσφατη Κοινή Υπουργική του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας- Οικονομικών, η απαλλαγή ίσχυε για τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών.
   Δύο θέματα που άπτονται τα αυτοκίνητα των αναπήρων είναι η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ήταν ήδη στην κατοχή των φορολογουμένων πριν αυτοί καταστούν ανάπηροι και ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηριστεί αναπηρικό.
   (Εξαιρούνται οι κατηγορίες που επιθυμούν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερο από 1650 κ.ε., όπου ισχύει μόνο η παραλαβή οχήματος με μειωμένο τέλος ταξινόμησης.
   Τέλος αποδεσμεύονται τα ατελώς παραλαμβανόμενα αυτοκίνητα να προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης αυτών χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης. Με την ίδια ρύθμιση, μετά την παρέλευση 5ετίας και μέχρι τη συμπλήρωση 7ετίας από τον τελωνισμό τους να υποβάλλεται στο 30%του τέλους ταξινόμησης. Μετά το τέλος της 7ετίας δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης.