Αρχική Νέα Οικονομία Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην καλλιέργεια φασολιών

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην καλλιέργεια φασολιών

10

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην καλλιέργεια φασολιών στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Χίου ενημερώνει ότι για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια φασολιών, η υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης παραγωγών καλλιέργειας φασολιών για το έτος 2008 θα γίνεται δεκτή μέχρι και τη 10η Ιουνίου. Η επιδοτούμενη, καλλιεργούμενη έκταση, ανά παραγωγό πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα με ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου το μισό στρέμμα. Η ενίσχυση χορηγείται για κάλυψη μέρους του κόστους καλλιέργειας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 50 ευρώ/ στρέμμα.


Η αίτηση ενίσχυση συνυποβάλλεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού
2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
4. Για τις μισθωμένες εκτάσεις, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου.
5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής. Εάν δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, υποβάλλεται κατ’ εξαίρεση το έντυπο Ε9 της φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος, στο οποίο εμφαίνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.
6. Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους, για το οποίο αιτείται ο παραγωγός την ενίσχυση.


Η αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου, Ροδοκανάκη 42 & Βάμβα 1, τηλέφωνο: 2271044268, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για διευκρινίσεις.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου