Αρχική Νέα Τοπικά Συνέδριο στα πλαίσια του Προγράμματος BIOBUS

Συνέδριο στα πλαίσια του Προγράμματος BIOBUS

9

 Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BIOBUS θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο το Τελικό Συνέδριο του Προγράμματος BIOBUS με τίτλο “Περιφερειακή Ταυτότητα Βιοποικιλότητας: από τη πειραματική φάση στη περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης”.