Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Ελπ. Τσουρή προς ΥΕΝ&Αιγαίου για το κτήριο της οδού Λάδης

Ερώτηση Ελπ. Τσουρή προς ΥΕΝ&Αιγαίου για το κτήριο της οδού Λάδης

10

 


Ερώτηση
προς
τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής


Θέμα: Εφαρμογή του νόμου 3201/2003 για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος νησιών.


      Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υποβλήθηκε αίτημα, που υποβάλλουν φορείς και πολίτες της πόλης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 3201/03 ακινήτου επί των οδών Λάδης και Κανάρη, ιδιοκτησίας του Δήμου Χίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τριώροφο κτίσμα, που οικοδομήθηκε επί δικτατορίας, στην καρδιά της πόλης, επιφάνειας περίπου 1500 τ.μ, σε απόσταση λίγων μέτρων από το βυζαντινό Κάστρο της Χίου. Για την ολική κατεδάφιση του εν λόγω ακινήτου  προβάλλεται η ανάγκη αξιοποίησης διατάξεων του Ν. 3201/2003 (νόμος για αποκατάσταση προστασία  και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος νησιών, Υπ. Αιγαίου).
Ο νόμος αυτός προβλέπει την αποζημίωση του ιδιοκτήτη στο ύψος της αντικειμενικής αξίας του προς κατεδάφιση κτιρίου, εφόσον με την πράξη αυτή αναδεικνύεται το Κάστρο, μοναδικό μνημείο για την πόλη της Χίου.
      Στο πλαίσιο αυτό καλείται η Πολιτεία να εκπληρώσει τις από το νόμο απορρέουσες υποχρεώσεις της, ο δε Δήμος Χίου να διεκδικήσει την αποζημίωση που δικαιούται, προκειμένου να εγγυηθεί με την οικονομική συμμετοχή του την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάδειξη του Κάστρου της Χίου, έργο το οποίο θα αλλάξει ριζικά την εικόνα και την προοπτική της πόλης.
* Επειδή η ανάδειξη του μνημειακού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος των νησιών του Αιγαίου είναι επιβεβλημένη πράξη, εθνικής σημασίας,
* Επειδή ο Ν. 3201/03 είναι σε ισχύ, εφόσον ούτε έχει καταργηθεί, ούτε έχει τροποποιηθεί


Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρεί στην εφαρμογή ενός Νόμου, ψηφισμένου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο;
2. Γιατί δεν έχει υπογραφεί η μοναδική υπουργική απόφαση, που εκκρεμεί για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων (άρθρο 7 του Ν. 3201/03), υποχρέωση που υπάρχει από το Νόμο, καθώς έχει παρέλθει ικανός χρόνος από την ψήφισή του;
3. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να συμβάλλετε στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάδειξη του βυζαντινού Κάστρου της Χίου, ενόψει και της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου;


26 Μαρτίου 2008
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή