Αρχική Νέα Τοπικά Νέα δημοπράτηση του έργου δρόμων επινείων Βικίου & Αμάδων

Νέα δημοπράτηση του έργου δρόμων επινείων Βικίου & Αμάδων

13

 Γίνεται γνωστό ότι η νέα  ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου :  
« Oλοκλήρωση δρόμων  επινείων Βικίου &  Αμάδων »  είναι η 7η  Απριλίου 2008,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10,00 π.μ..
  
Από τη Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής