Αρχική Νέα Οικονομία Οικονομικό Επιμελητήριο: Μειωμένος ΦΠΑ να σημαίνει και φθηνότερα προϊόντα

Οικονομικό Επιμελητήριο: Μειωμένος ΦΠΑ να σημαίνει και φθηνότερα προϊόντα

10

 Την «αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται  για την αδειοδότηση  επιχειρήσεων στη νησιωτική χώρα» ζητά το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που θέτει όμως και το ζήτημα των τιμών στα προϊόντα λόγω χαμηλού ΦΠΑ. 
     Αφορμή για την ακόλουθη επιστολή προς το Νομάρχη και πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου Λέσβου (που κοινοποιείται και στα αντίστοιχα πρόσωπα σε Χίο και Σάμο) είναι η επικείμενη αίτηση αδειοδότησης νέου Σούπερ Μάρκετ στο νομό Λέσβου.

 

Αξιότιμε κ Νομάρχα
      Αξιότιμε κ Πρόεδρε
     
      Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου  για επικείμενη αίτηση αδειοδότησης νέου    Σούπερ Μάρκετ  στο  νομό Λέσβου,  το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου  του Οικονομικού  Επιμελητηρίου της Ελλάδας στα πλαίσια των καταστατικών αρμοδιοτήτων του, έχει την τιμή να σας εκθέσει τα ακόλουθα :
      Καταρχήν, δεν είμαστε αντίθετοι  με την δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων  στον τόπο μας .
      Αυτονόητο βέβαια είναι, ότι,  η λειτουργία τους θα γίνεται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας  και με αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται  για την αδειοδότηση  επιχειρήσεων στη νησιωτική χώρα.
      Το Π.Τ. Ανατολικού Αιγαίου θεωρεί επίσης αναγκαίο να τονίσει, ότι, κατά τη χορήγηση των σχετικών αδειών, θα  πρέπει  οι αρμόδιοι φορείς να  παίρνουν υπόψη  τους και τα συμφέροντα των  τοπικών ομοειδών επιχειρήσεων  που λόγω των δυσμενών όρων  λειτουργίας τους (μικρό μέγεθος, υψηλότερες τιμές  προμήθειας  των ίδιων εμπορευμάτων κ.λ.π) αδυνατούν να ανταγωνισθούν με ίσους όρους τις μεγάλες αλυσίδες  καταστημάτων.
      Είναι επίσης αναγκαίο να επισημανθεί, ότι, ο νομός μας είναι παραμεθόριος περιοχή με μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α, πράγμα που συνεπάγεται  ότι οι τιμές  διάθεσης των εμπορευμάτων – προϊόντων πρέπει να διαφοροποιούνται προς τα κάτω  σε σχέση με εκείνες  της ηπειρωτικής χώρας . Η  επισήμανση αυτή γίνεται γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, αλυσίδες τροφίμων να μην διαφοροποιούν τις τιμές τους και να καρπώνονται ένα επιπλέον κέρδος 3% ή 6% ανάλογα με τον συντελεστή Φ.Π.Α. Η δικαιολογία του αυξημένου μεταφορικού κόστους (Μ.Κ.) δεν είναι βάσιμη και πιστεύουμε ότι  το Μ.Κ. σπάνια μπορεί να περάσει το  1% ανά μονάδα προϊόντος.
      Τα στοιχεία αυτά τα οποία σας παραθέτουμε, νομίζουμε, ότι μπορούν και πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιών Λέσβου, Χίου, Σάμου και τις λοιπές συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες , χάριν του ειδικώτερου συμφέροντος των κατοίκων των παραμεθορίων νησιωτικών περιοχών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
     
     
      Με τιμή
      Ο Πρόεδρος του ΠΤ
      
     Παναγιώτης Μπαρούτης