Αρχική Νέα Τοπικά Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

7

 Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα το πρωί, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη  Μυτιλήνη, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με εισηγητές τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γεώργιο Κρεμλή, τους Καθηγητές, κ.κ. Θεμιστοκλή Λέκκα και  Κώστα Χαλβαδάκη, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Καθηγήτρια, κ. Μαρία Λοϊζίδου, από το Ε.Μ.Π., καθώς και το Στέλεχος της ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Καρατζά. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στην χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, κ. Γιάννης Λέκκας, αναφέρθηκε στο σκοπό της σημερινής συνάντησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης «Σας καλέσαμε σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας, γιατί πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, απαιτεί πρωτίστως, την δική σας συνέργεια και συνεργασία. Για την Περιφέρεια μας, αλλά και για μένα προσωπικά, η προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε και αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο της πολιτικής μας.  Στην συνέχεια παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια μας για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο «Από πόρους του ΠΕΠ Β. Αιγαίου χρηματοδοτήσαμε και εκτελούνται 12 μεγάλα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών συνολικού ποσού 90 εκ. ευρώ στους Δήμους Μυτιλήνης, Γέρας, Καλλονής, Ερεσού-Αντίσσης και Πέτρας στη Λέσβο, στους Δήμους Μύρινας και Ατσικής στη Λήμνο, στον Αη Στράτη, στις Οινούσσες και στο Δ. Βαθέος Σάμου.  Σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων που καταρτίσαμε και εγκρίναμε τον Δεκέμβριο του 2005, υλοποιούμε μια σειρά από σημαντικά έργα, στον τομέα αυτό. Κατασκευάζονται Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε όλα σχεδόν τα νησιά.  Ολοκληρώθηκαν οι ΧΥΤΑ σε Ανατολική και Δυτική Σάμο (συνολικού Π/Υ 10,4 εκ. ευρώ). Ολοκληρώνονται οι ΧΥΤΑ σε Λέσβο και Λήμνο (συνολικού Π/Υ 17,28 ,,εκ. ευρώ). Χρηματοδοτήθηκαν τα έργα της κατασκευής δυο ΧΥΤΑ στη Χίο (προϋπολογισμού 11,3 εκ. ευρώ) και ενός στο νησί των Φούρνων (προϋπολογισμού 726 χιλ. ευρώ), Παράλληλα, προεγκρίθηκε η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Ικαρίας.  Για τη Λήμνο, Λέσβο και Σάμο χρηματοδοτήσαμε από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ μελέτες για την οργάνωση των Φορέων Διαχείρισης, μελέτες για την κατασκευή ΧΥΤΑ Αδρανών, Σταθμών Μεταφόρτωσης και Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων καθώς και ένα σημαντικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στην Ικαρία. Κλείνουμε τις παλιές χωματερές που ήταν εστίες μόλυνσης και πρόκλησης πυρκαγιών. Σε εξέλιξη τέλος είπε ο κ. Λέκκας βρίσκονται όλες οι  διαδικασίες για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας και ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιούνται τα έργα της αποκατάστασης 75 ΧΑΔΑ με 6,8 εκ. ευρώ, από το σύνολο των 116 ΧΑΔΑ. Μετά την αποκατάσταση τους οι χώροι αυτοί ξαναγίνονται χώροι πρασίνου».
Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την διαχείριση των  στερεών αποβλήτων, παρουσίασε στην συνέχεια ο Διευθυντής της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κ. Γεώργιος Κρεμλής, ο οποίος τόνισε ότι « η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει τους πόρους εκείνους που είναι απαραίτητοι για να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τώρα και στο μέλλον προσθέτοντας ότι  αυτό βέβαια που έχει σημασία είναι  να κλείσουν όλοι οι ΧΑΔΑ έως το τέλος του 2008.  Ακόμα αναφέρθηκε στην ανάγκη να υλοποιηθεί η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ΧΥΤΑ να μετατραπούν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) έως το 2010. Επίσης ιδιαίτερη σημασία έδωσε στο γεγονός ότι θα πρέπει να κατασκευασθεί η κατάλληλη υποδομή για την διαλογή των απορριμμάτων. Πρόσθεσε επίσης ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η Κοινοτική Στρατηγική για την διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων, να εφαρμοστεί η ανακύκλωση – ανάκτηση υλικών με την πρώτη διαλογή αυτών από τους κατοίκους και στην συνέχεια με την μηχανική διαλογή, η καύση και η θερμική επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό είπε απαιτείται αφενός η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού για την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων  και αφετέρου η επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων είναι να συμπεριλαμβάνονται αυτά στον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Κλείνοντας σημείωσε ότι από την πλευρά μας ως Ε.Ε. είμαστε διατεθειμένοι να  υποστηρίξουμε τις προσπάθειες που γίνονται από τον Περιφερειάρχη, οι οποίες είναι σε καλό δρόμο με δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει και μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, διότι όλα ξεκινούν από την συμπεριφορά όλων μας ως καταναλωτών και ως παραγωγών αποβλήτων με συστήματα διαλογής στην πηγή και  με την  προώθηση της ανακύκλωσης».
Στη συνέχεια ο κ. Καρατζάς στέλεχος της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Βορείου παρουσίασε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την πορεία υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Στην ανάγκη δημιουργίας συστημάτων διαλογής απορριμμάτων στην πηγή αναφέρθηκε στην εισήγηση του και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Θεμιστοκλής Λέκκας ο οποίος έκανε μια εκτενή παρουσίαση της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και των συστημάτων για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.  Επίσης τόνισε ότι « Σήμερα πλέον, με το άρθρο 8 του νόμου 2939, κρίνεται υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας από τους Δήμους.  Ο Ν. 2939/01 με τη θέσπιση της υποχρέωσης στους διαχειριστές συσκευασίας να μεριμνήσουν για τα απόβλητα συσκευασίας των προϊόντων τους και η έγκριση λειτουργίας του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης αποτελούν πραγματική καινοτομία στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας».


Στις σύγχρονες τεχνολογίες ανακύκλωσης αναφέρθηκε η Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Μαρία Λοϊζίδου. Μεταξύ των άλλων η κ. Λοϊζίδου είπε ότι «εφαρμόζοντας τεχνικές όπως είναι  η κομποστοποίηση ή η αναερόβια χώνεψη μπορεί να προκύψει  από τα στερεά απόβλητα προϊόν κατάλληλο για γεωργικές χρήσεις στα νησιά μας.  Επίσης αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με βάση τα αναφερόμενα στον Περιφερειακό Σχεδιασμό  επεσήμανε ότι στόχος της Περιφέρειας  είναι το 2020 από τους 77 χιλιάδες τόνους βιοαπαδομήσιμων στερεών αποβλήτων που  θα παράγονται ανά έτος, μετά από επεξεργασία, μόνο οι 16.000 τόνοι θα οδηγούνται σε υγειονομική ταφή. »


Στην εισήγηση του ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ. Κώστας Χαλβαδάκης αναφέρθηκε στην διαχείριση των στερών αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τονίζοντας ότι «Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ΧΥΤΑ όντας το τελευταίο στάδιο διαχείρισης απορριμμάτων, κατά τη λειτουργία του υπόκειται στις ανάντη διεργασίες εκτροπής (π.χ. ανακύκλωσης), συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής. Ο συντονισμός όλων αυτών των διεργασιών ενός ΣΔΑ είναι αναγκαίος για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιοχές με πολλά, διάσπαρτα και απομακρυσμένα κέντρα παραγωγής απορριμμάτων που πρέπει να διαθέσουν τα απορρίμματά τους σε ένα κεντρικό χώρο όπως συμβαίνει στα νησιά του Βορείου Αιγαίου».


Ακολούθησαν τοποθετήσεις και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων οι οποίοι εξήραν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Γιάννη Λέκκα για την διοργάνωση της σημερινής συνάντησης.


Κλείνοντας την ημερίδα ο κ. Λέκκας ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή τους και αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο θέμα της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Συγκεκριμένα ο κ. Λέκκας, είπε ότι «πρωτίστως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην  αναθεώρηση  αφενός του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, και αφετέρου της  αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να προταθούν νέες μέθοδοι επεξεργασίας με στόχο να προχωρήσει η ανακύκλωση υλικών γιο να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων και να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ».