Αρχική Νέα Τοπικά Εργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών που χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια

Εργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών που χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια

50

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2004 – 2008


ΜΑΡΤΙΟΣ 2008


* ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ


Σημαντικά έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών χρηματοδοτήθηκαν στους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιούνται μεγάλα έργα στο Βόρειο Αιγαίο συνολικού ποσού πάνω από 90 εκ. ευρώ καθώς και πολλά μικρότερα.


Στο νησί της Λέσβου (Ν. Λέσβου) χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται τα έργα:
* ‘‘Ύδρευση – Αποχέτευση Μόριας’’ του Δ. Μυτιλήνης Π/Υ 4 εκ. ευρώ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (20%) στις 13.12.05 
* ‘‘Ύδρευση – Αποχέτευση Παμφίλων – Παναγιούδας’’, του Δ. Μυτιλήνης Π/Υ 4 εκ. ευρώ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στις 19.11.05 
*  ‘‘Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων – δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Λουτρών του Δ. Μυτιλήνης’’ Π/Υ 5,4 εκ. ευρώ, από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου στις 08.05.06 
* ‘‘Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ύδρευσης στο Δ.Δ. Λουτρών’’ Π/Υ 1,14 εκ. ευρώ και ‘’Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών’’ Π/Υ 1,4 εκ. ευρώ του Δήμου Μυτιλήνης, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ τον Μάιο του 2006 
* ‘‘Βελτίωση Δικτύων Αποχέτευσης Επεξεργασία & Διάθεση Λυμάτων Δ. Γέρας Λέσβου’’ Π/Υ 10 εκ. ευρώ, από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου στις 12.10.05 
* ‘‘Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Δήμου Πέτρας’’ Π/Υ 10,48 εκ. ευρώ, από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου στις 11.08.06
* ‘‘Ύδρευση – Αποχέτευση Δ. Ερεσού – Αντίσσης Λέσβου’’ Π/Υ 22,1 εκ. ευρώ, από το Ταμείο Συνοχής στις 15.12.04  
* ‘’Κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων & αντλιοστασίων ακαθάρτων για την ολοκλήρωση & λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Δ. Καλλονής Λέσβου’’ Π/Υ 10 εκ. ευρώ, από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου στις 03.03.06 
* ‘‘Ύδρευση – Αποχέτευση Δ.Δ. Σκαλοχωρίου Δ. Καλλονής Λέσβου’’ με 800 χιλ. ευρώ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στις 13.12.05 


Ενώ δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα έργα:
– ‘‘Επέκταση Δικτύων Βιολογικού Καθαρισμού Μυτιλήνης’’ Π/Υ 10,9 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 
– ‘‘Βιολογικός Καθαρισμός Μήθυμνας Λέσβου’’ Π/Υ 6,6 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 


Στο νησί της Λήμνου (Ν. Λέσβου) χρηματοδοτήθηκαν τα έργα:
* ‘‘Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων & Βιολογικών Καθαρισμών Δ. Μύρινας (Λήμνος)’’ Π/Υ 11,5 εκ. ευρώ, από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου στις 24.10.05 
* ‘‘Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ.Δ. Ατσικής του Δ. Ατσικής Λήμνου’’ με 600 χιλ. ευρώ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στις 13.12.05


 Στο νησί του Αγ. Ευστρατίου (Ν. Λέσβου) χρηματοδοτήθηκαν:
* Το έργο ‘‘Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Κοινότητας Αγίου Ευστρατίου’’ Π/Υ 670 χιλ. ευρώ, από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου στις 10.02.06 


Στο Νομό Χίου χρηματοδοτήθηκαν τα έργα:
* Το έργο ‘‘Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Οινουσσών’’ Π/Υ 4,55 εκ. ευρώ, από Εθνικούς Πόρους στις 27.07.06
* Το έργο ‘‘Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Αγ. Φωτεινής Δ. Αγ. Μηνά Χίου’’ συνολικού Π/Υ 580 χιλ. ευρώ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στις 06.04.06 
* Το διαδημοτικό έργο ‘‘Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δ. Χίου’’ Π/Υ 300 χιλ. ευρώ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στις 20.07.06 
Παράλληλα συμβασιοποιήθηκε και υλοποιείται το έργο «Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων & Αγωγών Μεταφοράς Λυμάτων Δήμων Καμποχώρων & Ιωνίας» Π/Υ 3,5 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 
Στο Νομό Σάμου χρηματοδοτήθηκε:
* Το έργο ‘‘Αποχέτευση Ακαθάρτων –Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού Βαθέος Σάμου’’ Π/Υ 10,2 εκ. ευρώ, από το Ταμείο Συνοχής στις 19.12.05
 


* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τον Δεκέμβριο του 2005, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.


Στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται έργα τα οποία τα 4 τελευταία χρόνια είτε χρηματοδοτήθηκαν είτε ξεκίνησαν και υλοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα:


ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
* Δημοπρατήθηκαν και ξεκίνησαν τα 2 έργα της κατασκευής του ΧΥΤΑ Λέσβου και του ΧΥΤΑ Λήμνου, ο οποίος θα καλύπτει και τις ανάγκες του Αη Στράτη, συνολικού Π/Υ 17,28 εκ. ευρώ και του Σ.Μ.Α. Μυτιλήνης. Τα έργα  χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, υλοποιούνται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το Σεπτέμβριο του 2008.
* Χρηματοδοτήθηκαν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» στις 04.03.2008 οι μελέτες για την Ωρίμανση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αδρανών, για την κατασκευή Μονάδα Προεπεξεργασίας Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων, για τη δημιουργία Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για το νησί της Λέσβου, συνολικού Π/Υ 431.946 ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου.
* Χρηματοδοτήθηκαν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» στις 04.03.2008 οι μελέτες και η αγορά χώρων για την κατασκευή 2 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αδρανών στο νησί της Λήμνου, μηχανολογικός εξοπλισμός και κάδοι απορριμμάτων συνολικού Π/Υ 697.767 ευρώ με Φορέα Υλοποίησης τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Νήσου Λήμνου.


ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
* Ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν τα 2 έργα της κατασκευής ΧΥΤΑ σε Ανατολική και Δυτική Σάμο συνολικού Π/Υ 10,44 εκ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.
* Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡ και υλοποείται το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ Φούρνων Π/Υ 726 χιλ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Καλοκαίρι του 2008.
* Ξεκίνησε η διαδικασία για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Ικαρίας και τον Δεκέμβριο του 2007 προεγκρίθηκε η χωροθέτηση του, ενώ χρηματοδοτήθηκε με 200.000 ευρώ από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου η μελέτη του έργου.
* Χρηματοδοτήθηκαν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» στις 04.03.2008 οι μελέτες για την κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αδρανών στη Δυτική Σάμο, η προμελέτη για την κατασκευή Μονάδα Προεπεξεργασίας Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων, η σύνταξη Business Plan Συνδέσμου ΟΤΑ Δυτ. Σάμου οι μελέτες για την Οργάνωση & Λειτουργία του Συστήματος Συλλογής Μεταφοράς και της Εγκατάστασης Διάθεσης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός για τη Δυτική Σάμο, συνολικού Π/Υ 392.340 ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Δυτικής Σάμου.
* Χρηματοδοτήθηκαν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» στις 02.07.2007 οι μελέτες για την Οργάνωση & Λειτουργία του Συστήματος Συλλογής Μεταφοράς και της Εγκατάστασης Διάθεσης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, μελέτη για τις προοπτικές προώθησης Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στη Διαχ. Ενότητα Ανατολικής Σάμου καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός για τη Ανατολική Σάμο, συνολικού Π/Υ 331.000 ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Ανατολικής Σάμου.
* Χρηματοδοτήθηκαν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» στις 02.07.2007 οι αδειοδοτήσεις και η προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση δικτύου ανακύκλωσης στο νησί της Ικαρίας, συνολικού Π/Υ 265.232 ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Ικαρίας Φούρνων.


ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
* Χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους (ΚΑΠ), δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται η κατασκευή του ΧΥΤΑ της Βόρειας Χίου συνολικού Π/Υ 3,8 εκ. ευρώ με φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.
* Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου με 7,5 εκ. ευρώ, δημοπρατήθηκε και αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου, ο οποίος θα καλύπτει και τις ανάγκες των Ψαρών και των Οινουσσών, με φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.


* ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ)


Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αποκατάστασης των 116 ΧΑΔΑ που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καμία ενέργεια δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ και 2,5 χρόνια περίπου ξεκίνησε η προσπάθεια προκειμένου να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ, με την ολοκλήρωση του οποίου από τους 116 ΧΑΔΑ θα μείνουν ενεργοί οι 21 μέχρι να λειτουργήσουν οι ΧΥΤΑ των νησιών.


Προς την κατεύθυνση αυτή:
* Πραγματοποιήθηκε καταγραφή όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
* Εκδόθηκαν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και Νομάρχη για την Παύση Λειτουργίας 91 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας και εκδόθηκαν μέχρι σήμερα, Άδειες Αποκατάστασης για 81 ΧΑΔΑ από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
* Εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης για το σύνολο των ΧΑΔΑ και χρηματοδοτήθηκαν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 3 διαδημοτικά έργα συνολικού Π/Υ 280 χιλ. ευρώ, για την εκπόνηση των οριστικών μελετών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ των 3 Νομών της Περιφέρειας τα οποία εκτελούνται.
* Χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΠΕΡ, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και το Ταμείο Συνοχής και εκτελούνται τα έργα της αποκατάστασης 75 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνολικού Προϋπολογισμού 6.732.649 ευρώ.
* Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και έχουν αποκατασταθεί 14 ΧΑΔΑ της Περιφέρειας των Δήμων Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου.


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ


ΧΑΔΑ Δ.Δ. Νάπης Δ. Αγ Παρασκευής στη θέση Τούμπα


                          ΠΡΙΝ                                                          ΜΕΤΑΧΑΔΑ Δ.Δ. Αγιάσου Δ. Αγιάσου στην Περιοχή Ραχτιά


                          ΠΡΙΝ                                                          ΜΕΤΑΧΑΔΑ Δ.Δ. Άγρας Δ. Καλλονής στη θέση Κοντίσια


                          ΠΡΙΝ                                                          ΜΕΤΑ
ΧΑΔΑ Δ.Δ. Κεραμίου  Δ. Καλλονής στη θέση Λίπεδα


                          ΠΡΙΝ                                                          ΜΕΤΑΧΑΔΑ Δ.Δ. Μυχούς  Δ. Ευεργέτουλα στη θέση Π. Λατομείο


                          ΠΡΙΝ                                                          ΜΕΤΑ


 


ΧΑΔΑ Δ.Δ. Κεραμειών  Δ. Ευεργέτουλα στη θέση Αριστερό Ανάχωμα


                          ΠΡΙΝ                                                          ΜΕΤΑ
                                       


ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ
A/A
ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΧΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Π/Υ ΕΡΓΟΥ


1
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΑΠΗΣ
Τούμπα
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΔ Νάπης Δ Αγ Παρασκευής στη θέση Τούμπα
1
ΕΠΠΕΡ
33.000,00 €
2
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣΟΥ
ΑΓΙΑΣΟΥ
Ξεροκάμπι
Γ
Αποκατάσταση 2 ΧΑΔΑ Δ Αγιάσου Λέσβου (ΔΔ Αγιάσου Περιοχή Ξεροκάμπι, ΔΔ Αγιάσου Περιοχή Ραχτιά)
2
ΕΠΠΕΡ
230.000,00 €
3
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣΟΥ
ΑΓΙΑΣΟΥ
Ραχτιά
Γ


 4
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΤΣΙΚΗΣ
ΑΤΣΙΚΗΣ
Βίγλα
 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Λέσβου – Κατασκευή Κεντικού ΧΥΤΑ Νήσου Λήμνου 
1
Ταμείο Συνοχής


5
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ
Νεκροταφείο
Β
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ Ευεργέτουλα (Δ.Δ. Κάτω Τρίτους, Δ.Δ. Κεραμείων, ΔΔ Λάμπου Μύλων και ΔΔ Μυχούς)
4
ΕΠΠΕΡ
110.000,00 €
6
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
Αριστερό ανάχωμα
Β


7
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ
Δεξιό ανάχωμα
Β


8
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΜΥΧΟΥ
Π. Λατομείο
Γ


9
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ
Ανεμώτια
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Καλλονής Λέσβου (ΔΔ Σκαλοχωρίου, ΔΔ Ανεμώτιας, ΔΔ Φίλιας, ΔΔ Δαφίων, και ΔΔ Παρακοίλων
5
ΕΠΠΕΡ
425.000,00 €

10
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΑΦΙΩΝ
Παρθένης
Γ

11
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
Παλαιά βολάδα
Γ


12
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΦΙΛΙΑΣ
Τσίγκονας
Β


13
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Σκαλοχώρι
Γ


 14
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΓΡΑ
Κεραμιδωτός
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καλλονής (Δ.Δ. Κεραμίου Περιοχή Λουτζάρια, Δ.Δ. Κεραμίου Περιοχή Λίπεδα, Δ.Δ. Άγρας Περιοχή Κεραμιδωτός, Δ.Δ. Άγρας Περιοχή Κοντίσια)
4
ΕΠΠΕΡ
280.000,00 €
15
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΟΥ
Λίπεδα
Γ


 16
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΓΡΑΣ
Καραβούλι-Κοντίσια
Γ


 17
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΟΥ
Λουτζάρια
Γ


 18
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ
Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ
Πλάτη – Πεύκαρα
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Λουτρόπολης Θερμής (θέση ”Πλάτη – Πεύκαρα” του Δ.Δ. . Κυδωνιών και θέση “Τενέγια” του Δ.Δ. Πηγής)
2
Π.Ε.Π. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
180.000,00 €
19
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ
ΠΗΓΗΣ
Τενέγια
Γ


 A/A
ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΧΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Π/Υ ΕΡΓΟΥ


 


 


 


 20
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ
ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ
Πλάτη
Δ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πλάτης Μιστεγνών Δ. Λ. Θερμής
1
ΘΗΣΕΑΣ
100.000,00 €
21
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΓΕΝΝΟΥ
Αμάπες
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Μηθύμνης (Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Λεπέτυμνου & Δ.Δ. Συκαμινέας)
4
Π.Ε.Π. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
220.000,00 €
22
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ
ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ
Πλακούρα
Γ


 23
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΚΑΜΙΑΣ
Σπήλια
Γ


 24
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ
Σιλίμ-Μοιράς
Γ


 25
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ
Μύλος
Β
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ Πέτρας Λέσβου (ΔΔ Πέτρας Περιοχή Πετρί-1, Δ.Δ Σκουτάρου περιοχή Μύλος)
2
ΕΠΠΕΡ
170.000,00 €
26
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
ΠΕΤΡΑΣ
Πετρί – 1
Β


 27
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΠΛΑΓΙΑΣ
Βρυσούδι
Δ
Αποκατάσταση Ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΔ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ στη θέση
“ΒΟΥΝΑΡΟΣ”, ΔΔ ΑΚΡΑΣΙΟΥ στη θέση “ΚΑΤΩ ΤΣΙΓΚΛΟ”, ΔΔ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ στη θέση “ΚΛΙΑΜΑ”, ΔΔ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ στη θέση “ΤΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΑ”, ΔΔ ΠΛΑΓΙΑΣ στη θέση “ΒΡΥΣΟΥΔΙ”
και ΔΔ ΤΡΥΓΟΝΑ στη θέση “ΚΕΛΙΑ”
6
ΘΗΣΕΑΣ
235.000,00 €
28
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Κλιάμα
ΔΘΗΣΕΑΣ


29
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Τρία Μάρμαρα
ΔΘΗΣΕΑΣ


30
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Κάτω Τσίγκλο
ΔΘΗΣΕΑΣ


31
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Βούναρος
ΔΘΗΣΕΑΣ


32
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΤΡΥΓΩΝΑ
Κελιά
ΔΘΗΣΕΑΣ


33
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
Αγ. Σωτήρα
Γ
Αποκατάσταση ανενεργού ΧΑΔΑ Δ.Δ.Αμπελικού του Δ. Πλωμαρίου στη θέση Αγ. Σωτήρας
1
ΕΠΠΕΡ
9.770,00 €
34
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αγ. Κυριακή
Γ
Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ Δήμου Μυτιλήνης
1
ΕΠΠΕΡ
470.000,00 €
35
ΣΑΜΟΥ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
Καψάλια
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ. Καραβοστάμου Δ. Ευδήλου στη θέση Καψάλια
1
ΕΠΠΕΡ
314.000,00 €
36
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΠΑΓΩΝΔΟΥ
Σύραχος


Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στη Ανατ. Σάμο, – Αποκατάσταση Χ.Δ.Α. Παγώνδα Ανατ. Σάμου
1
Ταμείο Συνοχής
291.500,00 €
37
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΧΩΡΑΣ
Κουτσοδόντης
Δ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Κουτσοδόντης (Σπηλιές)» Δ.Δ. Χώρας
1
ΘΗΣΕΑΣ
100.000,00 €
38
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ
Χαρουπιές
Γ
Αποκατάσταση 2 ΧΑΔΑ Δήμου Πυθαγορείου
2
ΕΠΠΕΡ
215.000,00 €
39
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΠΑΓΩΝΔΟΥ
Ηραίο (Καμινάκι)
Γ


 40
ΣΑΜΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ
Καμάρες


Κατασκευή ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου
1
Ταμείο Συνοχής


41
ΣΑΜΟΥ
ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
Δραγατοκαμάρες
Γ
Αποκατάσταση 2 ΧΑΔΑ Δήμου Ραχών
2
ΕΠΠΕΡ
62.000,00 €
42
ΣΑΜΟΥ
ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ


Γ


 A/A
ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΧΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Π/Υ ΕΡΓΟΥ


 


 


 


 43
ΣΑΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΚΟΥΜΑΙΪΚΑ
Αγ. Χαράλαμπος
Γ
Αποκατάσταση 3 ΧΑΔΑ Δήμου Μαραθοκάμπου
3
ΕΠΠΕΡ
80.000,00 €
44
ΣΑΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Μύλος
Γ


 45
ΣΑΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΣΚΟΥΡΑΙΪΚΑ
Στρίφνα
Γ


 46
ΣΑΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
Αγ. Πάντες
Γ
Αποκατάσταση Χ.Δ.Α. Μαραθοκάμπου Δυτ. Σάμου
1
Ταμείο Συνοχής
439.000,00 €
47
ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
Πραδέικα/Χουζούρι


Αποκατάσταση Χ.Δ.Α. Καρλοβασίου Δυτικής Σάμου
1
Ταμείο Συνοχής
533.000,00 €
48
ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
ΒΑΘΕΟΣ
Μύλος
(Αγ. Απόστολοι)
Γ
Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ Δήμου Βαθέος
1
ΕΠΠΕΡ
106.000,00 €
49
ΧΙΟΥ
ΑΓ. ΜΗΝΑ
ΑΓ. ΜΗΝΑ
Γιαμό
Δ
Έργο Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Αγ. Μηνά
1
ΘΗΣΕΑΣ
30.000,00 €
50
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΡΜΟΛΙΩΝ
Μακρίαργος
Γ
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Μαστιχοχωρίων Χίου
10
Π.Ε.Π. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
800.000,00 €
51
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΡΜΟΛΙΩΝ
Κουτρουλόμηλος
Γ


 52
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΒΕΣΣΗΣ
Χειριζόνα
Γ


 53
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΕΛΑΤΑΣ
Πετάσι
Γ


 54
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Αγρέλοπος
Γ


 55
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΛΙΘΙΟΥ
Όρμος Λιθίου
Β


 56
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΜΕΣΤΩΝ
Πλατύ Χωράφι
Γ


 57
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΜΕΣΤΩΝ
Παναγία Κεραμιώτισα
Γ


 58
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΩΝ
Κακό Βουνό
Γ


 59
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΠΑΤΡΙΚΩΝ
Μαρλό
Γ


 60
ΧΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ
ΦΛΑΤΣΙΩΝ
Παλιό Χωριό
Γ
Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ Δ. Ιωνίας
1
ΕΠΠΕΡ
134.379,00 €
61
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Αγ. Τριάδα
Γ
Έργα Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Καρδαμύλων
2
ΘΗΣΕΑΣ
185.000,00 €
62
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΠΙΤΥΟΥΣ
Είσοδος Πιτυούς
Γ


 63
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΨΑΡΩΝ
Σταυρός
Γ
Έργα Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Ψαρών
2
ΘΗΣΕΑΣ
200.000,00 €
64
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΨΑΡΩΝ
Διασέλι
Δ


 65
ΧΙΟΥ
ΑΜΑΝΗΣ
ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ
Σαρδόνι
Γ
Αποκατάσταση 3 ΧΑΔΑ Δήμου Αμανής
3
ΕΠΠΕΡ
85.000,00 €
66
ΧΙΟΥ
ΑΜΑΝΗΣ
ΑΓ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κερατίες
 


 67
ΧΙΟΥ
ΑΜΑΝΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ
Κουρεμένου
Γ


 A/A
ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΧΑΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Π/Υ ΕΡΓΟΥ


 


 


 


 68
ΧΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Λίμνη
Γ
Αποκατάσταση 3 ΧΑΔΑ Δήμου Ιωνίας
3
ΕΠΠΕΡ
325.000,00 €
69
ΧΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΝΗΤΩΝ
Γρίδια
Β


 70
ΧΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ
ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ
Κοντυλάτος
Γ


 71
ΧΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1,3 ΚΜ από Αγ.Γ.
Γ
Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ Δήμου Καμποχώρων
1
ΕΠΠΕΡ
120.000,00 €
72
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
Εγκίσα ή Ανδόλακκος
 
Αποκατάσταση 4 ΧΑΔΑ Δήμου Ομηρούπολης
4
ΘΗΣΕΑΣ
250.000,00 €
73
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
Αίπος
 


 74
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΙΑΔΑΣ
Τράχωνας
 


 75
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Γρίζα
 


 


 


 


 


 


75


6.732.649 €


 


 


 


 


 


 *
* ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ


Χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και ξεκίνησε η υλοποίηση έργων που προστατεύουν και αναδεικνύουν σημαντικούς βιοτόπους που διαθέτει το Βόρειο Αιγαίο. Έτσι:
* Χρηματοδοτήθηκε η «Δημιουργία Θέσεων Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στους Υγροβιότοπους Δήμου Καλλονής – Natura 2000» με 147 χιλ. ευρώ στις 13.10.06
* Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το έργο της «Προστασίας & Ανάδειξης Υγροτόπου Καλλονής Λέσβου (Κατασκευή Κτιρίου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης)», συνολικού Π/Υ 836 χιλ. ευρώ
* Ξεκίνησε και υλοποιείται το έργο της «Διαχείρισης και Αποκατάστασης των Βιοτόπων Χορταρόλιμνης – Λίμνης Αλυκής Νήσου Λήμνου», συνολικού Π/Υ 1,2 εκ. ευρώ


* ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ


* Χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου 17 προτάσεις που αφορούν την υλοποίηση δράσεων προστασίας των δασών από τις δασικές πυρκαγιές σε μη δημόσια δάση συνολικού Π/Υ 3,13 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2005.
* Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου το έργο της διαμόρφωσης προληπτικών μέσων στο Δημόσια Δάσος του Πασπαλά στη Λέσβο, συνολικού Π/Υ 442 χιλ. ευρώ.


* ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 5 μελέτες συνολικού Π/Υ 75 χιλ. ευρώ για την προετοιμασία έργων βιολογικών καθαρισμών στα Νοσοκοκομεία Λήμνου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας και στο Ι.Κ.Π. Αγιάσου «Η Θεομήτωρ» ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.