Αρχική Νέα Τοπικά Νέο Δ.Σ. Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Χίου

Νέο Δ.Σ. Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Χίου

74

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Χίου, που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 19ης Μαρτίου 2008.
Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος : Μονιούδης Ιωάννης (Πολ/κός Μηχ/κός N.A. Χίου)
Αντιπρόεδρος: Δαμίγος Γεώργιος (Τοπ/φος Μηχ/κός Ν.Α. Χίου)
Γενικός Γραμματέας: Ανωγιαννάκης Νικόλαος (Πολ/κός Μηχ/κός Δ. Χίου)
Ταμίας: Δημητράκη Λεμονιά (Τοπ/φος Μηχ/κός Κτημ.Υπηρ.Δημοσίου)
Αναπλ/τής Γεν. Γραμματέας: Μικέδης Σπυρίδων (Μηχ/γος Μηχ/κός Ν.Α. Χίου)
Μέλος: Παρθενίδης Κωνσταντίνος (Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΥΔΚ Ν. Χίου)
Μέλος: Φραγκούλης Μιχαήλ (Ηλ/γος Μηχ/κός Δ. Ομηρούπολης)
Αντιπρόσωποι στην  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. εκλέχτηκαν οι:
Μονιούδης Ιωάννης (Πολ/κός Μηχ/κός N.A. Χίου), και
Παπαλάνης Ελευθέριος (Πολ/κος Μηχ/κος Ν.Α. Χίου)
  
                                                        Για το Δ.Σ.   
                                             


       Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
                                                                                                    


  Μονιούδης Γιάννης                                                           Ανωγιαννάκης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός                                                           Πολιτικός Μηχανικός