Αρχική Νέα Τοπικά Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου στο Δήμο Ομηρούπολης

Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου στο Δήμο Ομηρούπολης

6

     Στη ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στο Δήμο Ομηρούπολης ύψους δαπάνης 94.484 ευρώ μετά από σχετικό διαγωνισμό του Δήμου ο οποίος χρηματοδοτήθηκε μέσω της Πρόσκλησης 105 της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
   Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος σε επίπεδο Δήμων, καθώς και Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), με τον πλησιέστερο κόμβο του Προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
   Το Πρόγραμμα αυτό αφορά την επέκταση και επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Δημοσίου Δικτύου Δεδομένων.
   H εταιρεία ήδη εκτελεί αντίστοιχο έργο στο Δήμο Ευπαλίου Φωκίδας.