Αρχική Απόψεις Aρθρα Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ARTEMIS

Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων ARTEMIS

11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARTEMIS: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   Το πρόγραμμα ARTEMIS στοχεύει στην προετοιμασία και στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στις 4 ελληνικές περιφέρειες, (Κεντρική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) που συνορεύουν με την Τουρκία και τη Βουλγαρία ώστε να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες επιπτώσεις από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της βελτίωσης της κατάρτισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του.
  Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα από μία σειρά ενεργειών μεταξύ των οποίων και η κατάρτιση των εργαζομένων σε νέα αντικείμενα ώστε να έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν αιχμή για την κάθε περιφέρεια τόσο σε επίπεδο ανταγωνισμού όσο και σε επίπεδο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
  Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν τα εξής  προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους
1) Logistics – Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  (40 ώρες)
2) Πρόγραμμα Microsoft© FrontPage© (40 ώρες)


Σε ποιους απευθύνεται:
  Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους των κλάδων Τροφίμων –Ποτών, Τουρισμού και Εμπορίου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Χίος).
      Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής έως 11/04/2008.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο ΙΝΕ- ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ Βορείου Αιγαίου   Διεύθ: Μαρτύρων 2 (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου),
      Τηλ.22710-23550
      Αρμόδιο πρόσωπο: Σ. Πολίτη