Αρχική Απόψεις Aρθρα Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου: Για την τέλεση Ιερών Μυστηρίων σε ιδιωτικά Παρεκκλήσια και...

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου: Για την τέλεση Ιερών Μυστηρίων σε ιδιωτικά Παρεκκλήσια και υπαίθριους χώρους

25

 Με αφορμή δημοσιεύματα στον χιακό τύπο («Χωρίς κανόνες οι άδειες γάμου από την Μητρόπολη; Δυο μέτρα και δυο σταθμά της καταλογίζουν μελλόνυμφοι» και «Γάμος σε ξωκλήσι στη Χίο. Φροντίστε να έχετε «σοβαρούς λόγους» και «Ποιοι είναι οι σοβαροί λόγοι»;» θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες παρατηρήσεις και σκέψεις.
     Κατά το παρελθόν έτος η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 2850/19-1-2007 Εγκύκλιό της «Περί της τελέσεως Ιερών Μυστηρίων εις ιδιωτικά Παρεκκλήσια και υπαιθρίους χώρους» η οποία στάλθηκε στους Εφημερίους δια της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.
     Η Εγκύκλιος 2850/19-1-2007 ρητά αναφέρει ότι «η Ιερά Σύνοδος,…ήχθη…εις την Απόφασιν της πλήρους απαγορεύσεως των Ιερών Μυστηρίων εις χώρους αλλοτρίους των Ιερών Ναών, οι οποίοι είναι το κέντρον της Ορθοδόξου Λατρείας» προσθέτοντας ότι «Τα Ιερά Μυστήρια δεν είναι κοσμικαί τελεταί αλλά γεγονότα εκκλησιαστικά, γεγονότα έχοντα άμεσον σχέσιν με την σωτηρίαν του ανθρώπου».
     Μιλά επίσης και για επαναφορά στην ορθή τάξη «δηλονότι της τελέσεως των Μυστηρίων εντός των Ναών και δη και των Ενοριακών και η μετά συνέσεως αλλά και αυστηρότητος αντιμετώπησις πολλών απαραδέκτων συνηθειών, αι οποίαι λάθρα εισεχώρησαν εις την τέλεσιν των Ιερών Μυστηρίων,..» Κρίνει δε απαραίτητο να κατηχηθεί ο λαός του Θεού με τη μέριμνα των κατά τόπους Ιεραρχών» αλλά και να εξηγηθεί η Απόφαση της Συνόδου που πάρθηκε με σκοπό την περιφρούρησης της ιερότητας των Μυστηρίων του Γάμου και της Βαπτίσεως. Υποδεικνύει στη συνέχεια διάφορους τρόπους για την κατήχηση περί της ιερότητας των Μυστηρίων, όπως την επικοινωνία των ιερέων με τους μελλονύμφους, τους Εκκλησιαστικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, το Θείο Κήρυγμα, τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα, τις Ιερατικές Συνάξεις, την αποστολή παραινετικής εγκυκλίου…
     Από όλα τα ανωτέρω ας αναλογιστεί ο καθένας μας πιο μέσο χρησιμοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο, αφού πέραν της τυπικής επισήμανσης του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου επί του εγγράφου «Προς ενημέρωσιν υμών και εφαρμογήν ταύτης» τίποτα άλλο δεν έγινε.
     Να ληφθεί ακόμα υπόψη ότι η Απόφαση μνημονεύει και τη σχετική νομοθεσία που αφορά στη διαδικασία και λειτουργία των ιδιόκτητων ιερών ναών (Κανονισμός 8/1979 της Ιεράς Συνόδου άρθρο 13 § 1.
     Τέλος επισημαίνεται ότι «Εις την ως άνω Απόφασιν, η μόνη οικονομία η οποία δύναται να ασκηθή και μόνον δια το ενεστώς έτος, αφορά εις περιπτώσεις Μυστηρίων, τα οποία είχον ήδη προγραμματισθή δια το προσεχές θέρος».
     Όσον αφορά την υπ’ αριθμόν 900/5-12-2007 υπενθύμιση από μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου της εν λόγω Εγκυκλίου (2850) επισημαίνεται ότι «από της ενάρξεως του νέου σωτηρίου έτους 2008, τα Ιερά Μυστήρια θα τελούνται, ως η ανωτέρω Εγκύκλιος ορίζει, ήτοι εις Ενοριακούς Ι. Ναούς και μόνον,…». Πουθενά δεν γίνεται λόγος για οποιαδήποτε εξαίρεση. Όσο για την τελευταία προσθήκη: «εις δε τους σωματειακούς Ι. Ναούς θα δύνανται να τελώσιν Ιερά Μυστήρια μόνον τα τελούντα μέλη των Σωματείων» μια τέτοια εξαίρεση είναι μεταγενέστερη και τοπικού περιεχομένου, αφού στην Εγκύκλιο της Συνόδου ουδεμία αναφορά γίνεται!
     Οι όποιες παρεκκλίσεις φέρνουν σε δύσκολη θέση λαϊκούς και κληρικούς και γενούν ερωτήματα. Τα όσα διαβάσαμε στον τύπο αλλά και τα σχόλια που γίνονται στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις από ιερείς και λαϊκούς δεν θα υφίσταντο ή τουλάχιστον θα έβρισκαν μία και σταθερή απάντηση, στην ακρίβεια της εφαρμογής της Εγκυκλίου της Συνόδου και στην εξάντληση όλων των ποιμαντικών τρόπων που προβλέπει αυτή για την κατήχηση του λαού περί της ιερότητας των Ιερών Μυστηρίων και για τη διασάφηση του περιεχομένου και του σκοπού της Εγκυκλίου στους ιερείς πρώτα και κατόπιν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεώς μας.
     
     Εφημέριος Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς
     Πρόεδρος Συνδέσμου Κληρικών Χίου