Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Δήλωση της Ευρωβουλευτή του ΠAΣOK Ε. ΤZAMΠAZH με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα...

Δήλωση της Ευρωβουλευτή του ΠAΣOK Ε. ΤZAMΠAZH με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγείας 2008

12

 Η Παγκόσμια Μέρα Υγείας 2008 είναι αφιερωμένη στην ανάγκη της προστασία της υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις  των κλιματικών αλλαγών. Το θέμα αυτό θέτει την υγεία στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για την κλιματική αλλαγή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η έμφαση σε δράσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θεωρεί  το περιβάλλον  βασικό παράγοντα που επηρεάζει την υγεία και θέτει ως στόχο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το περιβάλλον και την υγεία την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών απειλών, τον προσδιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας από περιβαλλοντικούς παράγοντες  και το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονται.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από τις πάγιες πολιτικές του που αφορούν τα ζητήματα υγείας, με το σύνολο των  πρωτοβουλιών και δράσεών μας που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  προωθούμε μέτρα  που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών ειδικά στην υγεία.
Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται  η “Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία-2004”, το “Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για τη δημόσια υγεία (2003-2008)”, καθώς και η αναμενόμενη να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια  του ΕΚ  εκ μέρους της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος “Πρόταση Ψηφίσματος για την Προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του Κλίματος-επιλογές δράσης για την ΕΕ”.
Οι επιδράσεις θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες σε ευάλωτες ομάδες του  πληθυσμού  που περιλαμβάνουν  παιδιά και νέους,  ηλικιωμένους, ασθενείς, φτωχούς και απομονωμένους πολίτες. Ευάλωτες είναι επίσης  περιοχές με υψηλό δείκτη ενδημίας ασθενειών ευμετάβλητων λόγω κλιματικής αλλαγής , με σοβαρή έλλειψη νερού και χαμηλή παραγωγή τροφής, μικρές νησιωτικές και ορεινές περιοχές, μεγαλουπόλεις  και παραθαλάσσιες περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία είναι ήδη ορατές με διάφορους τρόπους καθώς περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καύσωνες από ότι στο παρελθόν, αλλαγές εμφανίζονται στην έκταση των προκαλούμενων από έντομα  ασθενειών  και το πρότυπο των φυσικών αλλαγών διαφοροποιείται. Οι επιπτώσεις αυτές  θα είναι δύσκολα αναστρέψιμες σε μερικά χρόνια η δεκαετίες, παρόλο που είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να ελεγχθούν. Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα βήματα στην υγεία και σε σχετικούς τομείς για να μειώσουν το αρνητικό αποτέλεσμα από την κλιματική αλλαγή . Είναι ξεκάθαρο ότι η ανθρώπινη δράση ευθύνεται για την επιταχυνόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη που, αν δεν ελεγχθεί, η ανθρωπότητα θα βιώνει ολοένα και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις.
Μέσα από την εντεινόμενη και συντονισμένη συνεργασία η Ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινότητα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να χειριστεί αυτές τις προκλήσεις της υγείας που σχετίζονται με το κλίμα.
Τα περισσότερα από τα αναγκαία βήματα πρόληψης της κλιματικής αλλαγής έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και στην υγεία. Για παράδειγμα η αυξημένη χρήση ποδηλάτων  και μαζικών μέσων μεταφοράς, καθώς μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα  και οδηγεί σε καλύτερη υγεία και λιγότερους πρώιμους θανάτους, ενώ η βελτίωση της φυσικής κατάστασης από ποδήλατο ή περπάτημα μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες ασθένειες από παχυσαρκία .
Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα σχετικά με αυτά ζητήματα υγείας μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με ποιοτική αναβάθμιση της κρατικής λειτουργίας και ταυτόχρονη ανάπτυξη δράσεων πρόληψης με συμμετοχή και υπεύθυνη στάση  όλων των πολιτών. Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά και στην κρίσιμη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε  τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας που οδηγεί  στην ευαισθητοποίηση, καθώς και το βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση.
Οι κλιματικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους για την υγεία είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας  καθώς οι συνέπειες είναι ήδη αισθητές και τις βιώνουμε. Οφείλουμε άμεσα να συνεισφέρουμε όλοι στην προσπάθεια  για  ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των πολιτών στο οποίο δεν θα θίγεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.