Απόρριψη προσφυγής για το δρόμο νότια του αεροδρομίου

  13

   Στην απόρριψη της προσφυγής κατά του έργου του δρόμου νότια του Αεροδρομίου, προχώρησε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου:

   

  Απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατά του Έργου του δρόμου νότια του αεροδρομίου

  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου ενημερώνει ότι με την υπ.αριθμ. 1085/2008 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθη η αίτηση του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Περιβάλλοντος και Οικολογίας Χίου» και λοιπών, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της υπ.αριθμ. 76/29.03.04 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου, που ενέκρινε την τεχνική μελέτη, τη δημοπράτηση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή δρόμου για τη νότια παράκαμψη του αεροδρομίου».

  Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο έργο αφορούσε τη βελτίωση του δρόμου  που βρίσκεται ανατολικά και δυτικά της έκτασης νοτίως του αεροδρομίου, δηλαδή ο δρόμος έξω από το ΚΤΕΟ, ο δρόμος προς Φραγκοβούνι και η μετατόπιση της οδού Μιχαληνού.

  Το σκεπτικό του Δικαστηρίου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι αιτούντες δεν προσδιόριζαν την ειδικότερη βλάβη που προκαλούσε η προσβαλλόμενη πράξη στο περιβάλλον, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι η μετατόπιση του επίμαχου οδικού άξονα συμπεριλαμβάνεται στην ΜΠΕ για το συνολικό έργο.

   

  Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου