Αρχική Νέα Τοπικά Ασκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, στις εγκαταστάσεις της ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ασκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, στις εγκαταστάσεις της ΑΛΗΘΕΙΑΣ

9

    Η  Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Χίου  στοχεύοντας
Στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Στην βελτίωση του συντονισμού και επικοινωνίας του προσωπικού και των εμπλεκόμενων δυνάμεων και Υπηρεσιών.
Στην εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας του προσωπικού σε συμβάντα που παρουσιάζουν τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες .
Την διαπίστωση της καλής λειτουργίας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού.
Στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων και στη λήψη κατάλληλων μέτρων προς εξάλειψη αυτών,
θα  πραγματοποιήσει  την ετήσια άσκηση ετοιμότητας  στο ΜΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ, και στην έκταση  λόφου Αγίου Κωνσταντίνου και Καρφά, Δήμου Αγίου Μηνά, με το παρακάτω σενάριο:
Κατά τη διάρκεια  εργασιών στο τυπογραφείο της εφημερίδας που βρίσκεται στο ισόγειο από άγνωστη αιτία  ξεσπάει πυρκαγιά σε  εύφλεκτα υλικά (εύφλεκτα υγρά που χρησιμοποιούνται), ηλεκτρικά καλώδια  και στο χαρτί που προοριζόταν για την εκτύπωση των εφημερίδων.
Λόγω του πυκνού καπνού και στην προσπάθεια κατάσβεσης έχασαν τις αισθήσεις τους  δύο υπάλληλοι του προσωπικού του τυπογραφείου, οι οποίοι και παρέμειναν εντός  του τυπογραφείου.
Η πυρκαγιά γίνεται ανεξέλεγκτη και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της στα  υπόλοιπα κτήρια  της ΑΛΗΘΕΙΑ τα οποία ήδη έχουν  γεμίσει με καπνό, ενώ λόγω του καύσωνα και της χαμηλής σχετ. υγρασίας η πυρκαγιά μεταδόθηκε στην γύρω δασική έκταση. Η πυρκαγιά λόγω πνεόντων  Β.ΒΑ ανέμων  παίρνει  διαστάσεις καίγοντας ανεξέλεγκτα έκταση από διάσπαρτα πεύκα , θάμνους και αστυφίδες, κινούμενη νότια  ανεβαίνοντας το ύψωμα  Αγίου Κων/νου. Στην περιοχή  δεν  υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες αλλά ο περιφερειακός  Χίου –  Θυμιανών ,  επαρχιακός  Χίου – Καρφά  και  δασικοί δρόμοι.


Η κυρίως άσκηση θα πραγματοποιηθεί την  14-04-2008, βάσει των σεναρίων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει κάποιο πραγματικό συμβάν η αντιμετώπιση του οποίου επιβάλλει τη χρήση των εμπλεκόμενων δυνάμεων στην άσκηση.