Αρχική Νέα Τοπικά Συμβούλιο πρόληψης της παραβατικότητας στο Δήμο Χίου

Συμβούλιο πρόληψης της παραβατικότητας στο Δήμο Χίου

7

 Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας Χίου (ΤοΣΠΠα) συγκροτήθηκε στα πλαίσια του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δ. Χίου.
     To συμβούλιο πρόληψης της παραβατικότητας μελετά τις αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σ’ αυτήν και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στόχος όπως επισημαίνεται δεν είναι η καταστολή, αλλά η πρόληψή της με κοινωνικές δράσεις και  η  ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.
     Πάντως για το πώς ακριβώς σκέφτεται το Συμβούλιο να δυναμώσει τη συμμετοχή των πολιτών δεν γίνεται αντιληπτό από το πρώτο δελτίο που περιέχει και τη σύνδεση του συμβουλίου.
     «Η συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια του Δήμου Χίου για την πρόληψη του εγκλήματος κρίνεται απαραίτητη, αφού οι ίδιοι οι πολίτες χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις να μεριμνούν για την προφύλαξη τους, ώστε να ελαττώνεται η περίπτωση θυματοποίησης τους, αλλά και να λειτουργούν σε συλλογικό και συμμετοχικό επίπεδο λαμβάνοντας μέρος στις δράσεις που εκπονούνται από το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
     Εν αναμονή των δράσεων που θα πραγματοποιήσει το ΤοΣΠΠΑ το συμβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι, ενώ μετά από ψηφοφορία εξελέγη το προεδρείο:
     Κεβόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος
     Ράγκος Γεώργιος- Γραμματέας
     Σιδερίδη Γιώτα- Έφορος
     Κουϊμάνη Μαρία
     Ντόσκας Παναγιώτης
     Μπριλής Ιάκωβος
     Ροδίτης Λεωνίδας