Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων: Ανακύκλωση-Ευαισθητοποίηση-Δραστηριοποίηση

1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων: Ανακύκλωση-Ευαισθητοποίηση-Δραστηριοποίηση

8

 Ανακύκλωση-Ευαισθητοποίηση-Δραστηριοποίηση


      Αυξάνει πανελλαδικά ο αριθμός των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να συγκεντρώνουν υλικά προς ανακύκλωση – και ιδίως χαρτί. Πρόκειται, βεβαίως, για μια εξαιρετικής σημασίας απόφαση, σε περιβαλλοντικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Πέραν του καθαυτό κέρδους, που είναι η ανακύκλωση, επιτυγχάνονται και άλλοι στόχοι, καθόλου “δευτερεύοντες”, όπως η ευαισθητοποίηση των παιδιών, και κατ’ επέκταση των γονιών τους, σε οικολογικά θέματα, η δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η συνεργασία των φορέων με οικολογικό γνώμονα.
      Στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων η πρωτοβουλία για ανακύκλωση ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2007 από τον Γ. Κοντό Δ/ντή του Γε.Λ. και τον υπογράφοντα  Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ., εξασφαλίστηκε η διάθεση οχήματος του Δήμου, στο οποίο οι μαθητές φορτώνουν ανά δίμηνο περίπου το χαρτί που συγκεντρώνουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, κι αυτό μεταφέρεται στο Κ.Δ.Α.Π-Με.Α (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία), όπου τυγχάνει σχετικής αξιοποίησης.
      Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως η αγαστή συνεργασία Τοπικής αυτοδιοίκησης και Σχολείων μπορεί να αποφέρει θεαματικά και ουσιαστικά συνάμα αποτελέσματα και να βελτιώσει πραγματικά την κοινωνία μας.
      Ευελπιστώ ότι κι άλλοι Δήμοι και Σχολεία του νομού μας θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των σχολείων μας.
     
            Μ. Τσατσαρώνης
           Δ/ντής 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων