Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Δ. Καμποχώρων τη Μ. Δευτέρα

Συνεδρίαση Δ. Καμποχώρων τη Μ. Δευτέρα

6

 Συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Απριλίου το ΔΣ του Δήμου Καμποχώρων και ώρα 17.00, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων: «Εκτέλεση και ανάθεση έργου στη ΔΑΕΚ με τίτλο: Αποκατάσταση – Βελτίωση Πλατείας Μπου Αγ. Γεωργίου Συκούση, προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2008».