Αρχική Νέα Οικονομία Καθεστώς φορολόγησης και ΦΠΑ στις παραμεθόριες περιοχές

Καθεστώς φορολόγησης και ΦΠΑ στις παραμεθόριες περιοχές

11


Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις παραμεθόριες περιοχές, για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τους συντελεστές ΦΠΑ, αναλύει ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντ. Μπέζας, με απάντησή του στη Βουλή, σε ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Αιβαλιώτη. Συγκεκριμένα:


1. Ι.Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για 9 τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό, μεταξύ των άλλων, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά 60 ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.


ΙΙ. Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 118 του Κ. Φ. Ε. προβλέπεται ότι:


α) Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγρ.1 του άρθρου 9 αυξάνεται κατά 50%, δηλαδή για το εισόδημα οικον. έτους 2008 το αφορολόγητο αυτό πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος αυξάνεται σε 18.000 ευρώ (12.000+6.000). Εάν τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εισοδήματα από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται στα νησιά αυτά, δικαιούνται μείωση του αυτοτελούς φόρου του άρθρου 33, που προβλέπεται για αυτά τα εισοδήματα, ανάλογη με αυτή που αντιστοιχεί στο πρώτο αυξημένο αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας (α).


β) Για τα νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου οι συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται από την παράγρ.1 των άρθρων 10 και 109 μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται στα πιο πάνω νησιά. Εάν τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται στα μικρά αυτά νησιά, το ποσό του αυτοτελούς φόρου του άρθρου 33 του καταβάλλεται για αυτά τα εισοδήματα μειώνεται κατά ποσοστό 40%.


2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (κωδικοποίηση της έκτης οδηγίας ΦΠΑ) τίθενται τα πλαίσια εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας και καθορίζονται ρητά οι συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες.


Η ως άνω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με το ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).


Ειδικά όμως, σύμφωνα με το άρθρο 120 της ως άνω Κοινοτικής Οδηγίας, παρασχέθηκε η ευχέρεια στην Ελλάδα να εφαρμόσει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και στα νησιά Θάσο, Β.Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρο, συντελεστές ΦΠΑ μειωμένους κατά 30%, έναντι εκείνων που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα.


Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι ο τρόπος εφαρμογής του ΦΠΑ είναι καθορισμένος από κοινοτική οδηγία, δεν παρέχεται στη χώρα μας η ευχέρεια περαιτέρω μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ ή πλήρους απαλλαγής στα νησιά του Αιγαίου. Οποιαδήποτε αντίθετη με τα παραπάνω ρύθμιση θα αποτελούσε κοινοτική παράβαση με σοβαρές νομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις για τη χώρα μας.


3. Με το άρθρο 27 του ν.3016/2002 θεσπίστηκε η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 600 ευρώ και 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων των δικαιούχων, στους μονίμους κατοίκους των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την οδηγία 148/85 της ΕΟΚ.


Το σύνολο των νησιών του Αιγαίου Πελάγους έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών με χαμηλά εισοδήματα είναι δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ναυτεμπορική. 
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008