Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ για “Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών”

Ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ για “Εποπτεία και έλεγχος της αγοράς των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών”

8

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν 5 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και η Ελπίδα Τσουρή, σχετικά με την Εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.
Η ερώτηση και η κατάθεση στοιχείων για το θέμα έχει ως εξής:


Η κυβέρνηση, στο όνομα δήθεν του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς, αποφάσισε, χωρίς κανένα σχεδιασμό, την απελευθέρωση των ναύλων στην ακτοπλοϊα, πριν από 2 χρόνια περίπου.
Με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε συνδέσεις που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η σύνδεση να εξυπηρετείται από πλοία που ανήκουν σε δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητες εταιρείες και ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινούμενων επιβατών άνω των 150.000.
β) Ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινούμενων επιβατών άνω των 300.000, έστω και αν αυτή εξυπηρετείται από μία μόνο εταιρεία.
Η επιβατική κίνηση υπολογίζεται ενιαία ανά νησί, ανεξαρτήτως αριθμού λιμένων.

Μάλιστα, με την υπ.αριθμ.3323.1/02/08/21-3-2008 ΚΥΑ, διευρύνθηκε περαιτέρω η απελευθέρωση, καθόσον ως ενιαία υπολογίζεται και η επιβατική κίνηση και δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση α) στις συνδέσεις μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών λιμένων της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, β) στις συνδέσεις μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων της ίδιας περιφέρειας με νησιωτικό λιμένα.


Oι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοπούνται στις απελευθερωμένες γραμμές, υποχρεούνται, βάσει του νόμου, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝΑΝΠ, καθώς και τις οικείες Λιμενικές Αρχές, εντός τριών ημερών από ενάρξεως ισχύος των εκάστοτε τιμών (κατά προέλευση-προορισμό-οικονομική θέση-κατηγορία οχημάτων) και οποιασδήποτε μεταβολής τους και διαφοροποίησης τους.


Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών της Κυβέρνησης, ότι η απελευθέρωση της αγοράς θα αποβεί προς όφελος του καταναλωτή, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, με μειωμένο κόστος, η πραγματικότητα τους διαψεύδει.


Η απελευθέρωση, όπως πραγματοποιήθηκε, δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, η ολιγοπωλιακή αγορά της Ακτοπλοϊας δεν εποπτεύεται  και οι αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων είναι σε πολλές περιπτώσεις υπέρογκες, επιβαρύνοντας την ήδη δυσμενή οικονομικοκοινωνική κατάσταση των νησιωτών.


Η Κυβέρνηση έχει παραιτηθεί του δικαιώματος εποπτείας της αγοράς και κατ’ επέκταση επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σχετικών με τους ναύλους, όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν επαρκεί η λειτουργία μόνο των δυνάμεων της αγοράς για την εξασφάλιση ή εφαρμογή ικανοποιητικών ναύλων, λαμβανομένων υπόψη των απαιτουμένων όρων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Αντίθετα, διατηρεί το ρόλο του απλού παρατηρητή των εξελίξεων, χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει λάβει κανένα ουσιαστικό διορθωτικό μέτρο.


Επιπρόσθετα, ερωτηματικά ανακύπτουν και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία παρότι έχει γνώση του θέματος, δεν έχει μέχρι σήμερα, πραγματοποιήσει καμία παρέμβαση. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Ποιες είναι σήμερα οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων; Για κάθε μία σύνδεση, ποιο είναι το κριτήριο που ικανοποιεί; (επιβατική κίνηση >150.000 και δύο ανεξάρτητες εταιρείες ή επιβατική κίνηση>300.000).  
2. Παρακαλούμε για την κατάθεση όλων των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, βάσει των οποίων υπολογίζεται η ετήσια επιβατική κίνηση ανά λιμένα της χώρας.
3. Παρακαλούμε για την κατάθεση των προβλεπόμενων εκ του νόμου δηλώσεων τιμολογιακής πολιτικής των εταιρειών που δραστηριοποιούνται τα δύο τελευταία χρόνια σε απελευθερωμένες γραμμές.
4. Ποιοι είναι οι τρόποι και οι μηχανισμοί εποπτείας και διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας της ακτοπλοϊκής αγοράς, για την προστασία του καταναλωτή και την πρόληψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού;
5. Γιατί, μέχρι σήμερα, δεν έχει παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού; Πότε προβλέπεται αυτό να γίνει; Προτίθεται η Κυβέρνηση να επανασυστήσει τη Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών;


 17.04.2008


Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Ελπίδα Τσουρή


Νικόλαος Ζωϊδης


Γεώργιος Νικητιάδης


Παναγιώτης Ρήγας


Νικόλαος Σηφουνάκης