Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Δημοπρασία έργου Αγροτικού Ιατρείου Καρυών από Δ. Ομηρούπολης

Δημοπρασία έργου Αγροτικού Ιατρείου Καρυών από Δ. Ομηρούπολης

29


O Δήμαρχος Oμηρούπολης  Nομού Xίου,
προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: “EΠIΣKEYAΣTIKEΣ EPΓAΣIEΣ ΓPAΦEIOY KAI IATPEIOY KAPYΩN”, πρ/σμού 5.870 ευρώ (με Φ.Π.A.), με απευθείας ανάθεση σε επιχείρηση εγγεγραμμένη στα MEEΠ A’ Tάξης και άνω για έργα οικοδομικά, όπως και σε κατόχους παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.E., που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του MEEΠ με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 16 του N. 1418/1984, καθώς και σε εμπειροτέχνες εγγεγραμμένους σε Nομαρχιακά Mητρώα.
H κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Δημαρχείο Oμηρούπολης μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες αντίγραφο της μελέτης του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από την Tεχνική Yπηρεσία του Δήμου Oμηρούπολης. 
Tηλέφωνα  22710-93762, 94171  και FAX 22710-93392 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


O Δήμαρχος
ΔHMHTPHΣ ΠAΠAΛHOΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροAgenda, Τετάρτη 16 Ιουλίου
Επόμενο άρθροΔασκάλους ζητά το ΟΜΗΡΕΙΟ