Αρχική Νέα Τοπικά Καταγραφή φορέων ισότητας στην Περιφέρεια

Καταγραφή φορέων ισότητας στην Περιφέρεια

8

 Την καταγραφή όλων των Φορέων, Δομών αλλά και φυσικών προσώπων που προωθούν θέματα ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια αποφάσισε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.
 Η καταγραφή είναι ανά Νομό και νησί  της περιφέρειας και περιλαμβάνει 3 βασικές κατηγορίες:
– Γυναικεία εκπροσώπηση στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού
– Σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πρωτοβουλίες κλπ γύρω από θέματα ισότητας των 2 φύλων
– Γυναικεία εκπροσώπηση σε επαγγελματικές ενώσεις (επιμελητήρια, γυναικείοι συνεταιρισμοί, εμπορικοί σύλλογοι κλπ)
Και μετά από αυτή την καταγραφή που αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί ευρεία συνάντηση – στρογγυλό τραπέζι για να καταγραφούν και να αναδειχθούν τα σημαντικότερα ζητήματα σε θέματα ισότητας των δύο φύλλων.