Αρχική Απόψεις Aρθρα Τρίτεκνοι Εκπαιδευτικοί: Ανένδοτος Αγώνας- Ανοικτή επιστολή:

Τρίτεκνοι Εκπαιδευτικοί: Ανένδοτος Αγώνας- Ανοικτή επιστολή:

29

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                                      3 – 5 – 2008


Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών
 
Ανοικτή Επιστολή Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ
                ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.               


 
Τον Απρίλιο του 2006 το υπουργείο Παιδείας από κοινού με το υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την αδυναμία των εκπαιδευτικών με τρία παιδιά , λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, ν’ ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ συμφώνησαν και προχώρησαν στην ψήφιση του άρθρου 2 παρ. 4α του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 τεύχ. Α) . Σύμφωνα με το άρθρο αυτό εφεξής οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με τρία παιδιά είναι δικαιούχοι του 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών .


Επειδή θεωρούσαμε αυτονόητη την υποχρέωση του Υπ. Παιδείας να προτείνει για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το μόνιμο διορισμό των τρίτεκνων εκπαιδευτικών ως μια ιδιαίτερα ευπαθή κοινωνική ομάδα και επειδή
στις τελευταίες τουλάχιστον ανακοινώσεις του ΥΠΕΠΘ δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, σε μια προσπάθεια να πρυτανεύσει η λογική έστω και την τελευταία στιγμή, ζητάμε :
1)   Να κατατεθεί και να ψηφιστεί ρύθμιση με την οποία θα κατοχυρώνεται ο  μόνιμος διορισμός  των τρίτεκνων εκπαιδευτικών  μετά την συμπλήρωση ορισμένων μηνών προϋπηρεσίας και αδιακρίτως ΑΣΕΠ και με τη σειρά που έχουν στον πίνακα μόνιμων Διορισμών με βάση την καθαρή τους προϋπηρεσία.
Η ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση  έχει βάσιμη και ακλόνητη  κοινωνική  αιτιολογία την ιδιαιτερότητα της οικογενειακής μας κατάστασης.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Παιδείας υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των αδιόριστων εκπαιδευτικών περισσότερο  ευπαθής ομάδα από το 20% των εν ενεργεία αναπληρωτών και πως δικαιολογείται η εξαίρεση μας από τις ρυθμίσεις ; είναι δυνατόν να γίνεται και δικαίως επίκληση κοινωνικών λόγων για άλλες ομάδες και να μην γίνεται η ίδια επίκληση για γονείς με τρία παιδιά ;
 ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Υπουργός Παιδείας Κ. Ευρ. Στυλιανίδης , θεωρεί ναι ή όχι ότι είναι κοινωνική αναλγησία της Πολιτείας να αδιαφορεί για την τύχη του 20%των εν ενεργεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών και να τους εγκαταλείπει να περιφέρονται επ’αόριστον  από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο μακριά από το σπίτι τους και συνήθως σε αναγκαστική “διάσταση”΄; Αν για μας δεν συντρέχουν  κοινωνικοί λόγοι κ. Υπουργέ τότε για ποιους συντρέχουν ;
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Παιδείας , το ισχύον μέτρο για 20% περιφερόμενους ανά την επικράτεια αναπληρωτές γονείς με τρία παιδιά , αν παραμείνει ως έχει και δεν συμπληρωθεί με ευνοϊκότερη ρύθμιση όπως η προτεινόμενη , είναι κίνητρο τελικά για πολυμελή οικογένεια ή αντικίνητρο;
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός μήπως εκτός από “έξυπνα σχολεία” θα πρέπει να  αρχίσουμε να οραματιζόμαστε  και για παιδιά που θα μεγαλώνουν φυσιολογικά ; πόσο φυσιολογικά μεγαλώνουν τα ξεσπιτωμένα παιδιά μας κ.Yπουργέ ; πόσο φυσιολογικά μεγαλώνουν τα παιδιά μας, βυθισμένα στη ανασφάλεια; πόσο ευτυχισμένα μπορούν να νοιώθουν τα παιδιά μας όταν βιώνουν συνθήκες ξεριζωμού , διάλυσης , διάστασης , ανασφάλειας και ανέχειας ;;;


Πέραν τούτων και επειδή για μας ο προγραμματισμός  είναι κρίσιμη παράμετρος για την ομαλή πορεία της οικογενειακής μας ζωής, δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε με κάθε ένδικο  μέσο τα κοινωνικά μας δικαιώματα στην εργασία τα οποία με σκληρό και αιματηρό τίμημα κατοχυρώνουμε περιφερόμενοι από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, στην περίπτωση που επιχειρηθεί οποιαδήποτε αυθαίρετη και μη σύννομη εύνοια ή μεταβολή υπέρ τρίτων,  που με οποιοδήποτε τρόπο θα προκαλεί ζημία στην επαγγελματική μας πορεία και αποκατάσταση όπως αυτή έχει χρονικά δρομολογηθεί  από μας σύμφωνα με τους ισχύοντες  πίνακες Διορισμών και με τη σειρά που σε αυτούς έχουμε ως νόμιμοι δικαιούχοι με βάση την πραγματική προϋπηρεσία που έχουμε προσφέρει .-


Για την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών


ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΝΤΑ – Εκπρόσωπος Τύπου


Υ Γ . Καλούμε όλους τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς να λάβουν δυναμικά μέρος σε αυτόν  τον δίκαιο και ΑΝΕΝΔΟΤΟ αγώνα , τους καλούμε να συσπειρωθούν γύρω από τους τοπικούς συλλόγους Τριτέκνων στον τόπο κατοικίας τους αλλά  και στον τόπο που εργάζονται καθώς και στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
   Καλούμε τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς να δώσουν στη δημοσιότητα από κάθε μέσο την παρούσα ανοικτή επιστολή και να την κοινοποιήσουν σε όλους τους Βουλευτές της περιφέρειας τους.


politeknia@in.gr