Αρχική Νέα Τοπικά Επεκτείνεται το μέτρο της «απόσυρσης» κτηρίων

Επεκτείνεται το μέτρο της «απόσυρσης» κτηρίων

9

 ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ σε όλη την Ελλάδα, όπως είχε ισχύσει για τα νησιά του Αιγαίου, το μέτρο της «απόσυρσης» των κτηρίων που βρίσκονται σε ευαίσθητες τουριστικές περιοχές ή οικισμούς φυσικού κάλλους αλλά δεν ταιριάζουν με αυτούς γι΄ αυτό πρέπει ή να αλλάξουν ή να κατεδαφιστούν.


Ηδη στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται η «απόσυρση» καταλυμάτων και γενικώς οχλούντων κτηρίων, καθώς και η προώθηση προγραμμάτων ανάπλασης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά προτεραιότητα στις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, στο πλαίσιο της γενικής κατεύθυνσης για την προσέλκυση σημαντικών για την εθνική οικονομία τουριστικών επενδύσεων.


Καθορίζεται δηλαδή το γενικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο μέτρο για την εφαρμογή όμως του οποίου απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση που θα ακολουθήσει το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο με την οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου αυτού.


Η απομάκρυνση ή απόσυρση όπως αποκαλείται αφορά κτίρια που βρίσκονται σε τουριστικά ευαίσθητες περιοχές, σε αξιόλογους οικισμούς και σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους σε όλη τη χώρα, τα οποία δεν ταιριάζουν στο περιβάλλον της περιοχής και μπορούν είτε να αλλάξουν χρήση, είτε να απαλλοτριωθούν και να κατεδαφιστούν.


Αυτό θα επιτευχθεί με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά τη θεσμοθέτηση του γενικού χωροταξικού αλλά και του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, η οποία θα περιλαμβάνει και κατευθύνσεις για τον τρόπο επισήμανσης και επιλογής των «αταίριαστων» κτηρίων και κίνητρα για τους ιδιοκτήτες τους.


Την απόσυρση των κτηρίων που ενοχλούν αισθητικά το περιβάλλον, γιατί βρίσκονται σε περιοχές φυσικού κάλλους, σε αξιόλογους οικισμούς, σε τουριστικές και ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές θα αναλάβει ειδική επιτροπή που θα συγκροτηθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τον ΕΟΤ η οποία θα καταγράψει αυτά τα κτήρια και θα προχωρήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.


Αποζημίωση ιδιοκτητών


Θα προβλέπεται αποζημίωση των ιδιοκτητών των κτηρίων αυτών που θα αποσυρθούν είτε με χρήματα, είτε με μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενώ θα προβλέπεται κατά περίπτωση είτε η απαλλοτρίωση και κατεδάφιση του ακινήτου, είτε η αλλαγή χρήσης του, δηλαδή ένα παλαιό εργοστάσιο μπορεί να μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα.


Ως οικονομικά κίνητρα μελετώνται η χρηματική αποζημίωση για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίου, με βάση την αντικειμενική αξία του. Οι δαπάνες κατεδάφισης, ανάπλασης και αναβάθμισης των κτισμάτων για τις επιχειρήσεις επενδυτικές δαπάνες θα εκπίπτουν στο σύνολό τους από την Εφορία, ενώ αν οι δαπάνες αυτές αφορούν σε κατοικίες θα βαρύνουν το δημόσιο.


Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο μέτρο «απόσυρσης κτηρίων μη συμβατών με την ανθρώπινη κλίμακα και την αρχιτεκτονική του Αιγαίου» έχει θεσπισθεί για τα νησιά του Αιγαίου με νόμο επί υπουργίας Νίκου Σιφουνάκη ο οποίος όμως στην πράξη δεν εφαρμόστηκε.


Εχει όμως εφαρμοστεί από τη δεκαετία του 1990 σε άλλες χώρες όπως Ισπανία, Μάλτα και Κύπρο, οι οποίες επιθυμούσαν να ανανεώσουν την εικόνα τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στον τουριστικό τομέα.


ΕΣΤΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE
Κυριακή, 4 Μαϊου 2008